Usvojeni propisi kojima su uvedeni Bazel III standardi u Republici Srbiji – Bankar.rs
NBS

Usvojeni propisi kojima su uvedeni Bazel III standardi u Republici Srbiji

Radi realizacije Strategije za uvođenje standarda Bazel III u Republici Srbiji iz decembra 2013. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 15. decembra 2016. godine usvojio sledeće odluke, koje su objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 103/16 od 22. decembra 2016. godine:

  • Odluka o adekvatnosti kapitala banke,
  • Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke,
  • Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke,
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka,
  • Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke,
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke.

Pored usklađivanja s relevantnim pravnim aktima EU u oblasti bankarstva, osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka u Republici Srbiji objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju banke, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima.

Usvajanje ovih propisa odražava strateško opredeljenje Narodne banke Srbije da kontinuirano unapređuje pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćih propisa i tržišta na način koji obezbeđuje očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u celini.

Narodna banka Srbije zahvaljuje svim licima koja su učestvovali u javnoj raspravi o novom pravnom okviru u oblasti poslovanja banaka i ističe da novi propisi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjuju se od 30. juna 2017. godine, kao i da su banke  dužne da do 20. aprila 2017. godine dostave izveštaje propisane Odlukom o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka radi provere njihove sposobnosti za dostavljanje izveštaja u skladu sa odredbama ovih propisa.

Tags
Back to top button