Da li je u Srbiji moguće zameniti švedske, danske i norveške krune? – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEFOREXNBSSLIDERSVE VESTI

Da li je u Srbiji moguće zameniti švedske, danske i norveške krune?

Zbog čestih pitanja o mogućnosti zamene norveške, švedske i danske krune za dinare, NBS je objavila da je ovim valutama dozvoljena trgovina na našem tržištu.

Međutim, kada je reč o danskoj i norveškoj kruni, inostrane poslovne banke sa kojima na kupoprodaji stranog novca najčešće sarađuju naše banke, trenutno ne otkupljuju ove valute, zbog čega je smanjen interes domaćih banaka i menjača za njihovim otkupom, navode iz Narodne banke.

Nakon obaveštenja poslovnih banaka iz inostranstva sa kojima NBS sarađuje u segmentu kupoprodaje efektivnog stranog novca da trenutno prestaju sa otkupom norveške krune od poslovnih i centralnih banaka, kao i zbog činjenice da Norveška centralna banka ne otkupljuje ovu valutu od banaka, NBS je prestala da do daljeg prima novčanice u ovoj valuti od banaka u Srbiji, o čemu su banke obaveštene.

Iz istih razloga je Narodna banka krajem 2022. godine prestala do daljeg i sa prijemom danskih kruna.

Kada je reč o švedskoj kruni, promet njome u formi efektivnog stranog novca i dalje se obavlja kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

NBS takođe još ima mogućnost za prodaju ove valute u formi efektivnog stranog novca bankama u inostranstvu ali postoje naznake da pojedine inostrane banke prestaju i sa otkupom ove valute u formi efektivnog stranog novca.

Iz NBS navode da su u kontaktu sa inostranim poslovnim i centralnim monetarnim vlastima relevantnih zemalja radi dobijanja detaljnijih informacija i smernica u vezi sa navedenim poslovima u narednom periodu.

Napominju da banke, ovlašćeni menjači i javni poštanski operatori slobodno donose odluku da li će trgovati nekom valutom sa liste valuta kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Srbije, zavisno od njihovog interesa, poslovne politike i operativnih mogućnosti.

Dodaju da centralna banka pomno prati aktuelna dešavanja i da će u slučaju promene situacije na međunarodnom tržištu vezano za poslove kupoprodaje efektivnog stranog novca u navedenim valutama i eventualnog ponovnog omogućavanja otkupa danske i norveške krune, blagovremeno obavestiti banke o tome.

Tanjug

Tags
Back to top button