Deficit budžeta Srbije za pet meseci ove godine 34,8 milijardi dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJANBSSLIDERSVE VESTI

Deficit budžeta Srbije za pet meseci ove godine 34,8 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije za pet meseci ove godine iznosio je 34,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 84 milijarde, jer je planiran deficit u iznosu od 119,1 milijardu dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.
Prihodi su ostvareni u iznosu od 718,3 milijarde, a rashodi od 753,1 milijardu dinara.

U maju je ostvaren deficit u iznosu od 800 miliona dinara jer su prihodi bili 156 milijardi dinara, a rashodi 156,7 milijardi.

Poreski prihodi iznosili su 140,8 milijardi dinara, a najveći deo odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 68,4 milijardi i akciza u iznosu od 28 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 14,5 milijardi dinara, a priliv donacija u maju iznosio je 600 miliona dinara.

Rashodi za zaposlene u maju su iznosili 33,4 milijarde dinara, kapitalni izdaci 27,3 milijardi, transferi organizacijama obaveznog socijlanog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 18,3 milijarde, isplata subvencija 16,7 milijardi, a otplata kamata je iznosila 16,5 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u periodu januar – maj ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 26,4 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 49,6 milijardi dinara.

N1

Tags
Back to top button