Mapa za male i velike investitore – isplativa i održiva ulaganja u Srbiji – Bankar.rs
Uncategorized

Mapa za male i velike investitore – isplativa i održiva ulaganja u Srbiji

Srbija po prvi put ima sopstvenu Mapu investicionih prilika u skladu sa Ciljevima održivog razvoja UN, pa se zahvaljujući Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pridružila grupi od tridesetak zemalja na globalnoj Investicionoj platformi za Ciljeve održivog razvoja koje prate investitori iz celog sveta.

Zato smo odlučili da vam detaljno predstavimo kako je Mapa nastala, kojim investitorima je namenjena, konkretne projekte u okviru najatraktivnijih oblasti za ulaganje, kao i koliko je važno da investitori vode računa ne samo o profitu, već i o zaštiti životne sredine i blagostanju čitavog društva.

Kako za Biznis.rs kaže ekspert za održivo finansiranje u UNDP-u Milan Lakićević, izrada Mape trajala je nešto duže od godinu dana. Na njoj su radili prateći dokazanu metodologiju koju je UNDP primenio u preko 30 zemalja u svetu, i to u saradnji sa državnim institucijama, pre svega sa stručnim timovima u kabinetima predsednika i premijerke, zatim sa predstavnicima nadležnih ministarstava, Razvojnom agencijom Srbije, ali i sa predstavnicima akademske zajednice i privatnog sektora.

„Prvi korak u mapiranju sektora i oblasti koji predstavljaju isplative prilike za održiva ulaganja bio je da utvrdimo da li su u skladu sa nacionalnim razvojnim potrebama i prioritetima Vlade Srbije. To smo ustanovili na osnovu analize usvojenih nacionalnih strateških dokumenata. Zatim, bilo je važno da pronađemo primere u praksi za to da investicije u ovim oblastima donose profit kompanijama, kao i da pokažemo da će doprineti ekonomskom rastu zemlje, zaštiti životne sredine i društvenom blagostanju – odnosno održivom razvoju. Takođe, interesantno je da smo u ovom procesu identifikovali i oblasti koje su u skladu sa razvojnim ciljevima Srbije i za koje je privatni sektor zainteresovan, ali za koje trenutno nemamo razvijenu regulativu, što predstavlja i neku vrstu preporuke za dalji razvoj zakonodavnog okvira koji može da podrži širenje održivih investicija u budućnosti“, ističe Lakićević u razgovoru za Biznis.rs.

Mapa investicionih prilika / Foto: Printscreen, SDG Investor platform

Kao najatraktivnije oblasti za održiva ulaganja izdvojili su se proizvodnja svežeg voća i povrća, organska poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja solarne energije i izgradnja vetroelektrana, razvoj i primena pametnih tehnologija u poljoprivredi, kao i razvoj i primena sofisticiranih softverskih proizvoda i usluga.

Na Mapi investicionih prilika su i pružanje usluga upravljanja otpadom, izgradnja i upravljanje lučkom infrastrukturom, izgradnja energetski efikasnih stambenih objekata, izgradnja i upravljanje ugostiteljskim objektima, kao i proizvodnja i isporuka lekova, razvoj i pružanje digitalnih i specijalizovanih zdravstvenih usluga i upotreba biotehnologije u medicini.

Zanimalo nas je kojim investitorima je Mapa namenjena i da li svako, od onih „malih“ koji imaju ušteđevinu do investicionih fondova, može da pronađe ideju gde bi eventualno mogao da plasira svoja sredstva, a Lakićević naglašava da je namenjena svima koji žele da investiraju.

„Mapa veoma detaljno predstavlja 13 oblasti za održiva ulaganja. Jedan deo tih oblasti zahteva značajnija investiciona ulaganja u infrastrukturu poput razvoja inovativnih lekova, vetroparkova i solarnih elektrana. Sa druge strane, tu su i oblasti koje ne zahtevaju velika ulaganja, poput proizvodnje povrća i voća,
digitalnih i specijalizovanih medicinskih usluga, koje mogu biti interesantne manjim investitorima“, objašnjava naš sagovornik.

Potencijalni investitori, kako je ukazao, na Mapi mogu da pronađu informacije o tome koliko je novca potrebno uložiti u pojedinačne projekte u ovim oblastima, koliki povraćaj investicije mogu da očekuju i u kom vremenskom roku, koliko se potencijalno novih radnih mesta otvara, na koji način je ova vrsta investicije usklađena sa nacionalnim razvojnim prioritetima, kao i o konkretnim Ciljevima održivog razvoja čijem ostvarenju bi njihovo održivo ulaganje doprinelo.

Izgradnja i upravljanje ugostiteljskim objektima / Foto: Printscreen, SDG Investor Platform

„Upravo zato može posebno može biti korisna manjim investitorima koji, za razliku od velikih, najčešće nemaju pristup ovakvim informacijama“, predočava Lakićević.

Skreće pažnju i na to da je Mapa investicionih prilika prvi put napravljena za našu zemlju, ali je 31. koja se prezentuje u svetu, a kao alat koji je razvio UNDP već je u upotrebi u mnogim drugim zemljama.

„Na primer – Kina, Turska, Jermenija, Brazil, Tajland, Indija, Južnoafrička Republika su neke od zemalja koje su razvile ovakve mape i aktivno ih koriste za privlačenje kako stranih, tako i domaćih investicija, kao i za usmeravanje privatnog kapitala ka Ciljevima održivog razvoja. Sve mape koje je UNDP razvio, pa tako i mapa za Srbiju, nalaze se na globalnoj Investicionoj platformi za Ciljeve održivog razvoja koju prate investitori iz celog sveta„, kaže Lakićević.

Mapa, međutim, igra još jednu važnu ulogu – pokazuje da investitori, pored vrednosti ulaganja i povraćaja investicije, treba da povedu računa i o tome koliko su održivi projekti iza kojih bi da stanu svojim kapitalom.

„Izuzetno je važno da pored profita razmišljamo i o održivom razvoju. Istovremeno, to postaje veoma važno ne samo političarima i državnicima, već i kompanijama i privatnom sektoru. Održivi razvoj omogućava svima u jednom društvu da imaju jednaku korist od napretka, dakle donosi koristi na ekonomskom i društvenom planu, uz istovremeno očuvanje životne sredine. Sa druge strane, profit koji se ostvaruje nauštrb održivog razvoja poguban je za čovečanstvo i planetu na kojoj živimo„, upozorava Lakićević.

Podseća da su održive investicije važne jer doprinose stabilnosti i napretku lokalnih zajednica, a to zauzvrat doprinosi povoljnijem poslovnom okruženju.

„U poslednjim decenijama održivost je postala važan faktor u proceni vrednosti investicija i dugoročnih
performansi. Investiranje u skladu sa održivim razvojem za kompanije smanjuje rizik poslovanja, donosi prilike za dugoročno poslovanje i rast, za uvođenje inovacija, a sve češće je i važan uslov da se proizvodi dobro plasiraju na tržištu i među potrošačima. Svakako da još uvek postoje investitori koji ne uzimaju dovoljno u obzir ove ciljeve, zbog neznanja, nerazumevanja ili zbog fokusa na kratkoročne finansijske rezultate. Ova mapa je upravo jedan od načina da se svim potencijalnim investitorima približe prilike za održivo finansiranje koje donosi profit, ali istovremeno doprinosi zaštiti životne sredine i širem društvenom blagostanju“, zaključio je Lakićević.

Biznis.rs

Tags
Back to top button