Eurobank opremila kabinet računovodstva Druge ekonomske škole u Beogradu – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKEDruštvena odgovornostSLIDERSVE VESTI

Eurobank opremila kabinet računovodstva Druge ekonomske škole u Beogradu

Peta donacija u okviru samostalnog projektaEurobanke „Škola kao nacrtana za Vas“ realizovana je u Drugoj ekonomskoj školi uBeogradu. Nova računarska oprema obezbeđena je sredstvima prikupljenim odtransakcija izvršenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Velikosrce“. Više od 1200 učenika ove škole obrazovnih profila ekonomski tehničar ifinansijski administrator od sada se pripremaju za svoja buduća zanimanja na kvalitetannačin i u realnim okolnostima.

Eurobank je projekat „Škola kao nacrtana za Vas“ pokrenula 2018. godine uz podrškuMinistarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, sa ciljem da se učenicima srednjihekonomskih škola u Srbiji obezbede bolji uslovi za učenje i rad. Od svake transakcijerealizovane humanitarnom Mastercard kreditnom karticom “Eurobank Veliko srce”,banka od svojih prihoda odvaja deo sredstava i usmerava ih u opremanje imodernizaciju kabineta u srednjim školama. Do sada je izdvojeno više od 4,8 milionadinara za opremanje i modernizaciju pet kabineta u školama širom Srbije.

„Izuzetno sam ponosna na to što smo i u ovim izazovnim vremenima nastavili sa našimsamostalnim projektom, pružajući podršku našem obrazovnom sistemu i kad je najteže.Opremili smo čak dva kabineta vrednom računarskom opremom tokom pandemije, štogovori o našem strateškom opredeljenju da ulažemo u mlade ljude i stvaramo boljeuslove za rad, tokom njihovog profesionalnog usavršavanja. Drago mi je da smoomogućili da đaci Druge ekonomske škole u Beogradu dobiju stručno obrazovanjekakvo zaslužuju, radeći u realnim uslovima i programima koji se koriste u banci“, izjavila je Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora Eurobank.

Tags
Back to top button