Usvojen Plan rasta za Zapadni Balkan: U igri šest milijardi evra, godišnje dve isplate, uz ispunjene uslove – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Usvojen Plan rasta za Zapadni Balkan: U igri šest milijardi evra, godišnje dve isplate, uz ispunjene uslove

Savet Evropske unije je dao konačno zeleno svetlo za uspostavljanje Fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi sa EU i ekonomskom rastu u regionu.

Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku EU, odluka stupa na snagu.

Od tog trenutka, partneri sa Zapadnog Balkana će biti pozvani da podnesu svoje Reformske agende Komisiji, izlažući socio-ekonomske i fundamentalne reforme koje planiraju da preduzmu u naredne tri godine.

Glavnu reč u odobravanju financijskih sredstava imaće države članice EU.

Isplate će se vršiti dva puta godišnje, pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim Reformskim agendama.

Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, EU može odlučiti da obustavi oslobađanje sredstava.

Plan rasta za Zapadni Balkan pokrivaće period između 2024. i 2027. godine. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi šest milijardi eura.

Od ove sume, dve milijarde evra su u obliku grantova odnosno bespovratne pomoći, a preostalih četiri milijarde evra u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama.

U saopštenju koji je izdao Savet EU se ističe da je glavni cilj da se podrži usklađivanje partnera sa Zapadnog Balkana sa vrednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU, u cilju budućeg članstva u EU, kao i njihovu progresivnu integraciju u jedinstveno evropsko tržište, kao i društveno-ekonomsku konvergenciju sa EU.

Tags
Back to top button