Radović: Ocene MMF-a i SB pozitivne, crnogorski bankarski sistem stabilan i likvidan – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Radović: Ocene MMF-a i SB pozitivne, crnogorski bankarski sistem stabilan i likvidan

Rad Centralne banke Crne Gore od MMF-a i Svetske banke ocenjen je pozitivno, kazala je guvernerka Irena Radović, ističući da je bankarski sistem Crne Gore, stabilan, solventan, dobro kapitalizovan i vrlo otporan.

U proteklom periodu uz dosta napora postigla se fiskalna konsolidacija i javni dug je sa 105% bruto domaćeg proizvoda sveden na malo iznad 60%.

Kako je Radović istakla gostujući u emisiji “Okvir”, sa najvišeg nivoa MMF-a Crnoj Gori je odato priznanje za ono što je učinjeno u kratkom roku u delu usklađivanja bankarskog sistema sa onim što su regulatorni zahtevi koje je postavila EU.

Na pitanje da li se sa zvaničnicima međunarodnih institucija razgovaralo o programu Evropa sad 2 Radović je kazala da takvih razgovora nije bilo.

“Ni na jednom zajedničkom sastanku nije bilo razgovora o programu Evropa Sad 2 i takođe je nezahvalno govoriti o bilo kom programu za koji nemate ništa konkretno, za koji nemate dokument. Ono što jeste bilo kao poruka ne samo ove godine nego i u proteklom periodu, jeste značaj održivosti javnih finansija i izrade srednjoročne fiskalne strategije. I u tom delu ministar finansija Novica Vuković blisko sarađuje sa MMF-om i u narednom periodu biće data tehnička pomoć u izradi te srednjoročne strategije”, kazala je Radović.

Kako je dodala, uvek je za povećanje životnog standarda građana, ali mora se voditi računa o fiskalnoj stabilnosti i preporukama međunarodnih partnera.

Ona je podsetila da je u proteklom periodu uz dosta napora postignuta fiskalna konsolidacija, da je javni dug sa 105% bruto domaćeg proizvoda svedena nešto blago iznad 60% i da su svi zahtevi međunarodnih finansijskih institucija, uključujući naravno i Evropsku komisiju ispunjeni, a to je da Crna Gora vodi računa o uravnoteženom primarnom budžetu i javnom dugu, posebno imajući u vidu da u narednom periodu do 2026. dospeva na otplatu preko dve milijarde eura.

Likvidnost, kapital banaka i depoziti na istorijskom maksimumu

Što se tiče stanja u bankarskom sistemu, Radović ističe da je on stabilan, visokolikvidan, solventan, dobro kapitalizovan i vrlo otporan.

“Kada pogledamo likvidnost, ona je zaista na visokom nivou i trenutno imamo preko 1,3 milijarde likvidnih sredstava, što je istorijski maksimum, kao što je i kapital banaka na maksimumu od 820 miliona. U jednogodišnjem uporednom periodu vidimo porast od 11 procenata, znači ukupni krediti banaka na kraju marta ove godine su 4,2 milijarde eura i kada pogledamo samo jednogodišnji uporedni period vidimo da je došlo do povećanja kredita odobrenih pravnim licima u iznosu od 10,28% i fizičkim licima od 11,52%”, naglašava Radović.

I depoziti su, kako je kazala, na istorijskom maksimumu, na kraju marta iznose 5,3 milijarde eura i beleže rast od skoro 3% u odnosu na uporedni period.

Izvor: bankar.me

Back to top button