Čadež: Dinamičniji rast u trećem i četvrtom kvartalu 2019. – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Čadež: Dinamičniji rast u trećem i četvrtom kvartalu 2019.

„U trećem i četvrtom kvartalu ove godine zabeležen je ubrzani rast privrede u Srbiji, što ohrabruje, a najdinamičniji rast ostvarili su građevinski sektor i trgovina, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež.

Ta dva sektora dominirala su u trećem kvartalu, dok se u četvrtom kvartalu očekuje oporavak metalske industrije.

Govoreći o makroekonomskoj situaciji, Čadež je kazao da je u trećem kvartalu 2019. zabeleženo značajno ubrazanje privredne aktivnosti od 4,8 odsto, dodajući da je ovogodišnji rast blago iznad inicijalne projekcije od tri odsto.

Predsednik Komore je na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Skupštine PKS rekao da se rast u 2020. od četiri odsto ocenjuje kao realan i da je u skladu sa procenom MMF-a i Svetske banke.

Predstavljajući nova kvartalna istraživanja PKS, rekao je da je značajan broj anketiranih preduzeća (47 odsto) ostvario porast prometa u trećem kvartalu ove godine, a pozitivna pozitivna očekivanja u četvrtom kvartalu iskazalo je, kaže, 58 odsto anketiranih.

Prema njegovim rečima, nedostatak resursa je glavno ograničenje u poslovanju, odnosno, radna snaga, oprema, prostor, posebno kod metalske, građevinske i drvne industrije i saobraćaja.

Čadež je rekao da je novi najavljeni investicioni ciklus viđen kao jedan od glavnih pokretača rasta u srednjem roku, uz porast izvoza i kupovne moći stanovništva.

Rezultati novih kvartalnih istraživanja pokazali su da je, kaže Čadež, potrebna sistemska podrška internacionalizacije poslovanja uz uvođenje sistema subvencionisanja izvoza i održanja konkurentnosti.

On je podsetio i na značajno učešće privrede u kreiranju ekonomske politike, navodeći kao primer da od maja 2018. u Savetu za BDP, koji je osnovala Vlada Srbije, učestvuje i predsednik PKS.

“Savet za BDP, kao kanal komunikacije od posebnog značaja, doprinosi efikasnosti u realizaciji inicijativa privrede i omogućuje da se glas privrede čuje na najvisem nivou”, rekao je Čadež i dodao da je tokom ove godine pokrenuto više od 100 inicijativa privrede za unapređenje propisa koji uređuju poslovanje privrede, a prihvaćeno je i 35 predloga privrede za izmene zakona, različitih uredbi i pravilnika.

Takođe, preivrednici su preko Komore dostavili svoje komentare na 50 zakona i strateških dokumenata.

Kao najznačajnije inicijative u 2019. godini, Čadež je naveo značajno smanjenje ili ukidanje uvoznih carina na pojedine sirovine i poluproizvode posebno u prerađivačkoj industriji, efikasniji tretman i protok robe na granicama u drumsko teretnom saobraćaju…

Takođe je rekao da će se PKS i ubudće zalagati za smanjenje poreskog opterećenja zarada, vraćanja poreskih kredita i smanjenje poreza na dobit pravnih lica, kako bi se, kaže, konkretno stimulisala privredna aktivnost i omogućila nova ulaganja.

Čadež je rekao da je PKS nastojala da potpuno digitalizuje sve usluge i da ima 45 usluga koje su digitalizovane na portalu Komore, što, objašnjava, znači da predstavnici kompanija ne moraju više lično da dolaze i ponose različite zahteve.

Dodao je da su faktori rizika usporavanje nemačke privrede i trgovinski rat SAD i Kine, ali da Srbija kompenzuje taj negativan uticaj na domaću privredu rastom usluga.

Istakao je da se radi na rešavanju problema u vezi kvota za izvoz čelika u EU.

Kako je rekao, svih šest država Balkana usaglasilo je obrazac za fitosanitarni sertifikat koji će biti jednoobrazan, olakšati trgovinu, a dodatni podstrek privrednom rastu daće i “mali Šengen”.

Predstavnik kompanije Nektar Mihailo Janković upozorio je da Srbija godišnje gubi značajan broj radno sposobnih ljudi i da neki sektori već imaju velike probleme sa nalaženjem radne snage.

Kako je kazao, važno je da su teme koje se tiču održivog razvoja i zaštite životne sredine već prisutne u privredi Srbije.

Takođe je napomenuo da je važno da se reši problem tretmana otpadnih voda i to uz kordinaciju sa lokalnim samoupravama.

Direktor u kompaniji Majkrosoft Željko Vujinović ukazao je na značaj edukcije i na potrebu da se obrazovni sistem uskladi sa potrebama privrede.

Tags
Back to top button