Za kapitalne projekte polagaće se račun Ministarstvu finansija – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Za kapitalne projekte polagaće se račun Ministarstvu finansija

Svi koji troše državne pare za velike investicije moraće da polože račun Ministarstvu finansija, koje će ubuduće biti nadležno za vođenje integrisane baze kapitalnih projekata i praćenje njihove realizacije.

“Ubuduće će se znati šta je prioritet i neće moći da se gradi unedogled, jer će postojati kontrola svake faze ulaganja u izgradnju škola, bolnica, bazena, stadiona, puteva, pruga”, piše Politika, dodajući da se to predviđa Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima, koju je Vlada Srbije usvojila prošle nedelje.

Sve institucije će biti povezane preko jedinstvenog informacionog sistema, precizira se u tom dokumentu kojim se bliže uređuju sadržina, način pripreme, ocena, odabir, kao i praćenje sprovođenja kapitalnih projekata.

Prema uredbi, Ministarstvo finansija vodiće integrisanu bazu kapitalnih projekata koja će omogućiti registraciju, kandidovanje i ocenu projekata, ali i njihovo praćenje. Donedavno je postojalo više paralenih mehanizama za upravljanje kapitalnim projektima koji nisu bili međusobno uporedivi, te kao rezultat nije postojala jedinstvena lista kapitalnih projekata, što je otežavalo koordinaciju prilikom selekcije prioriteta i obezbeđivanja izvora finansiranja.

Iz Ministarstva finansija kažu da su u saradnji sa Svetskom bankom, delegacijom Evropske unije i MMF-om, na bazi najbolje svetske prakse, i u tesnoj saradnji sa ostalim ministarstvima, tokom proteklih sedam meseci sačinili jedinstvenu Metodologiju za upravljanje kapitalnim projektima.

“Ona daje novi i sveobuhvatni pristup planiranju, oceni, selekciji, ali i praćenju realizacije kapitalnih projekata i upravo je ova metodologija poslužila kao osnova za donošenje nove uredbe”, objašnjavaju iz ministarstva.

Očekuju da će uredba dovesti do izbora isključivo strateški relevantnih projekata za finansiranje, čime bi se obezbedilo da se javna sredstva troše upravo u cilju ostvarenja prioriteta Vlade Srbije.

Ističu da je donošenjem nove metodologije i uredbe država takođe ispunila jedan od ciljeva na koje se obavezala pred MMF-om, ali i strukturnu reformu iz Programa ekonomskih reformi, jednog od najvažnijih strateških dokumenata u ekonomskom dijalogu sa EU.

Predlagači kapitalnih projekata, opštine, pokrajine ili ministarstva, dužni su da iz reda zaposlenih imenuju koordinatora ovlašćenog za unos podataka o kapitalnim projektima i da kvartalno ažuriraju podatke. Lokalne samouprave i pokrajine moraju da uspostave bazu kapitalnih projekata, koja mora biti kompatibilna sa integrisanom bazom kapitalnih projekata.

Uredbom je predviđeno i formiranje jedinice za upravljanje kapitalnim projektima, zadužene za planiranje, organizovanje, kontrolu i rukovođenje kapitalnim projektom tokom projektnog ciklusa do završetka investicione faze. Nju će formirati predlagač projekta, a može biti trajnog ili privremenog karaktera.

Postojaće i komisija za kapitalne investicije koju obrazuje Vlada Srbije, na čijem čelu će biti predsednik vlade, a činiće je ministri finansija, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i evropskih integracija.

 

Tags
Back to top button