Montenegro berza kupila 300 turskih obveznica – Bankar.rs
FOREXSLIDERSVE VESTI

Montenegro berza kupila 300 turskih obveznica

Montenegroberza ulaže i u strane hartije od vrednosti. Kupili su 300 državnih obveznica Turske, iako su obveznice crnogorske države povoljnije i imaju veću kamatu, piše “Dan”.

To se može zaključiti na osnovu podataka iz napomene uz finansijske iskaze tog akcionarskog društva za prošlu godinu. Prema dostupnim informacijama, državne obveznice Turske, kada su kupljene imale su kamatnu stopu od 3,25 odsto, dok, sa druge strane, obveznice države Crne Gore, koje su predstavnici Montenegroberze takođe kupili u ranijem periodu, imale su kamatnu stopu od 3,375 do 5,75 odsto. Turske obveznice, prema istim podacima, dospevaju u junu 2025. godine.

“Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 1.829.166 evra odnose se na ulaganje u kupovinu državnih obveznica i obveznica republike Turske. Na dan 31. decembra 2018. godine, društvo u svojem vlasništvu ima 1.490 crnogorskih evroobveznica, četiri domaće obveznice simbol GB16, kao i 300 obveznica republike Turske. Tržišna vrednost navedenih obveznica na dan 31. decembar 2018. godine je 1.894.793 evra”, piše u napomeni uz finansijske izveštaje.

Osnivački kapital Montenegroberze, prema istim podacima, evidentiran je na 2.040.600 evra i sastoji se od 3.401 akcije nominalne vrijednosti 600 evra po akciji.

“Sve akcije su obične, iste klase i u dematerijalizovanom obliku, registrovane kod Centralno klirinško depozitarnog društva (CKDD)”, piše, između ostalog, u napomeni.

U prošloj godini nisu evidentirani sudski sporovi u kojima je jedna od stranaka Montenegroberza.

“Društvo je u toku godine, kao i u proteklim periodima, ostvarivalo brojne transakcije koje podležu oporezivanju u skladu sa crnogorskim poreskim zakonima. Iako su ove transakcije pažljivo razmotrene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza, ostaju eventualni rizici da bi nakon sprovedene kontrole od strane relevantnih poreskih organa moglo doći do utvrđivanja dodatnih poreskih obaveza”, upozoreno je u dokumentu dostavljenom Poreskoj upravi.

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi tokom prošle godine bio je 147.355.442 evra i on je za oko 99,9 miliona veći nego u 2017. godini.

Tags
Back to top button