Referentna kamatna stopa ostaje 3% – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Referentna kamatna stopa ostaje 3%

Na jučerašnjoj sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3%.

Donoseći takvu odluku Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, navodi se u saopštenju NBS..

Dodaje se da je Izvršni odbor konstatovao da su inflatorni pritisci ostali niski i u uslovima snažnog privrednog rasta. Inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja i u oktobru je iznosila 2,2% međugodišnje. I u narednom periodu se očekuje njeno stabilno kretanje u granicama cilja (3,0 ± 1,5%), koje će pre svega biti opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od 3% i za godinu, i za dve godine unapred.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 10. januara 2019. 

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog dešavanja u međunarodnom okruženju, navodi se dalje u saopštenju. Do kraja godine se očekuje dalje povećanje referentne kamatne stope Sistema federalnih rezervi SAD i završetak programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što bi moglo da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, protekcionizam u međunarodnoj trgovini je ostao jedan od izvora neizvesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, što bi moglo da se odrazi na manju spremnost investitora za ulaganja. Iako nedavno smanjena, cena nafte na svetskom tržištu i dalje je faktor inflacije koji zahteva opreznost, zbog neizvesnog kretanja i u narednom periodu. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike doprinose rastu ekonomske aktivnosti po najvišoj stopi u poslednjih deset godina – od 4,5% međugodišnje u prva tri tromesečja ove godine. Visok doprinos privrednom rastu potiče od dvocifrenog rasta investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak rasta izvoza prerađivačke industrije. Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja, rastom kreditne aktivnosti i povećanim kapitalnim ulaganjima države, pre svega u infrastrukturu. Takođe, neto priliv stranih direktnih investicija i dalje više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, a u srednjem roku utiče na rast izvoza i smanjenje spoljne neravnoteže.

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor je usvojio Memorandum o ciljanim stopama inflacije do 2021. godine, kojim se ciljana stopa inflacije do 2021. utvrđuje na nivou od 3,0 ± 1,5%.

Tags
Back to top button