UniCredit Banka predstavila specijalnu ponudu za kreditiranje poljoprivrednika – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

UniCredit Banka predstavila specijalnu ponudu za kreditiranje poljoprivrednika

U okviru 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, UniCredit Banka predstavila je svoju ponudu kredita namenjenih kako za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, tako i za sve ostale potrebe poljoprivrednika.

U zavisnosti od potreba klijenata krediti se odobravaju na period otplate od 1 do 10 godina, dok otplata može biti u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, u skladu sa sezonskim prilivom prihoda ove kategorije klijenata.

Pored toga, UniCredit Banka se priključila programu Subvencionisanih kredita Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Naime, subvencionisani krediti se odobravaju sa ciljem pružanja podrške razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, a odobravaju se za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku osnovnog stada i stoke za tov, kao i za nabavku hrane za životinje.

Maksimalni iznos kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) je 6 miliona dirana, dok za pravna lica i zemljoradničke zadruge taj iznos dostiže 18 miliona dinara. Pored toga, u zavisnosti od namene kredita, rok otplate može biti od jedne do pet godina uz mogućnost oplate u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, dok za kredite čija je ročnost 12 meseci, moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate.

Subvencionisani krediti UniCredit Banke odobravaju se uz fiksnu kamatnu stopu koja na godišnjem nivou iznosi 3%, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Zoran Ristić, direktor Direkcija za razvoj proizvoda i poslovanje sa preduzetnicima i malim privrednim društvima, je s tim u vezi izjavio:

“Svesni specifičnih karakteristika i potreba ove grane kreirali smo poseban set proizvoda koji im nudi mogućnost otplate u skladu sa sezonskim prilivom sredstava, brzo odobrenje i prateće usluge skrojene po meri. Takođe, uzimajući u obzir potencijal poljoprivede, ali i podatak da svega 10% -15% registrovanih gazdinstava koristi kredite, smatramo da postoji veliki prostor za unapređenje ponude finansijskih proizvoda. To je i jedan od razloga zbog kojeg smo se priključili programu Subvencionisanih kredita Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede”, zaključio je Ristić.

Tags
Back to top button