Od 1. januara kreće se i sa elektronskim fakturama, javni sektor prvi na redu – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Od 1. januara kreće se i sa elektronskim fakturama, javni sektor prvi na redu

Novi model fiskalizacije u Srbiji počinje sa primenom 1. januara sledeće godine.

Od tada će svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza uvoditi i za privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Od početka naredne godine imaćemo i novi fiskalni račun, a u sklopu novog sistema, koji Srbija dobija 15 godina nakon poslednjih promena u oblasti fiskalizacije. Račun će na prvi pogled biti sadržajniji nego postojeći, ali je u suštini put koji bi trebalo da uvede red u ovoj oblasti i obezbedi bolju kontrolu poreskih obveznika.

Po Novom zakonu o elektronskoj fiskalizaciji fiskalni račun će morati da prikazuje:

 • Vrstu računa
 • Tip transakcije
 • Naziv obaveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora
 • Poreski identifikacijski broj – PIB obaveznika fiskalizacije
 • Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice
 • Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge
 • Specifikaciju poreskih stopa
 • Iznos poreza po poreskim stopama
 • Ukupan iznos poreza
 • Vrednost prometa po poreskim stopama
 • Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.
 • Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka
 • Jedinstveni redni broj
 • Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije
 • Dvodimenzionalni QR kod
 • Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Novina je što će podaci sa računa biti u realnom vremenu i instant će se upisivati u bazu Poreske uprave. Iz ministarstva očekuju da će to omogućiti bolju kontrolu, unaprediti borbu protiv sive ekonomije i borbu za naplatu poreza.

“Po novom” će poreski obveznici morati da kucaju fiskalni račun i za avansne uplate.

Još jedna novina je da će od sada svaki račun, bilo odštampan ili elektronski fiskalni račun, sadržati i QR kod.

QR kod jeste matrični dvodimenzionalni kod koji korisnik može da skenira kamerom mobilnog telefona ili specijalizovanim softverom/hardverom. Skeniranjem koda kupcu će biti na raspolaganje mogućnost da odmah proveri ispravnost računa.

Tags
Back to top button