Kome će se i kako dodeljivati krediti iz Fonda za razvoj? – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Kome će se i kako dodeljivati krediti iz Fonda za razvoj?

Predsednik Srbije doneo je ukaz o proglašenju Zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije koronavirusa. Zakonom se uređuje dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima koji su Fondu za razvoj Republike Srbije podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita za privredna društva je milion dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u odgovarajućem registru 200.000 dinara.

Što se tiče maksimalanog iznosa kredita za jednog korisnika, on za preduzetnike i mikro pravna lica može biti do 10 miliona dinara, za mala pravna lica do 60 miliona dinara, a za srednja pravna lica do 100 miliona dinara.

Rok otplate je do 48 meseci koji uključuje grejs period do 18 meseci, a kamatna stopa je 1 odsto na godišnjem nivou.

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po predatom finansijskom izveštaju iz 2019. godine.

Na privredne subjekte čija je pretežna delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja prilikom odobravanja kredita primenjuju se posebni uslovi.

Za njih je rok otplate kredita do pet godina i uključuje grejs period do dve godine, dok je kamatna stopa 1 odsto na godišnjem nivou.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita za privredna društva iz te oblasti je milion dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u odgovarajućem registru 200 hiljada dinara.

Maksimalan iznos za preduzetnike i mikro pravna lica je do 10 miliona dinara, za mala pravna lica do 70 miliona dinara, za srednja pravna lica do 110 miliona dinara.

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po predatom finansijskom izveštaju iz 2019. godine.

Sredstva se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije, kao ni za promet nafte u naftnih derivata.

Uslov koji mora da ispuni podnosilac zahteva za kredit je da nije u teškoćama, odnosno da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njim ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) ili da na snazi nisu mere iz UPPR.

Takođe je potrebno da se se nad njim ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Po zahtevima podnetim u 2020. godini, kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta, za 2018. ili 2019. godinu, iskazan neto gubitak, ali je ostvaren poslovni dobitak. Ovaj uslov ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona biće obezbeđena iz kreditne linije EIB, u iznosu od najmanje 12 milijardi dinara. Zahtevi za kredit finansirani iz ovih sredstava treba da budu usklađeni sa pravilima EIB.

Ukoliko zahtevi za kredit nisu u skladu sa pravilima EIB, isti mogu da budu finansirani iz drugih sredstava opredeljenih za realizaciju ovog zakona, pod uslovom da nisu zabranjeni po nekom drugom osnovu.

Pored kreditne linije EIB za sprovođenje ovog zakona koristiće se i sredstva Fonda, sredstva opredeljena Uredbom koja nisu plasirana.

Moguće je i korišćenje sredstva iz Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srbiju i ostalim preduzećima u postupku privatizacije preko Fonda za razvoj Republike Srbije za 2021. godinu, odnosno sredstva koja se nalaze na posebnom podračunu kod Fonda, a predstavljaju vraćena sredstva po osnovu odobrenih kredita po programima Vlade za subvencije privredi, odnosno kreditnu podršku privredi.

Upravni odbor Fonda će najkasnije do 31. decembra 2021. godine doneti odluke po zahtevima koji su primljeni do 10. decembra 2020. godine, a o kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije odlučeno, do visine raspoloživih sredstava predviđenih u skladu sa ovim zakonom.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije.

Tags
Back to top button