Erste Banka: Pozitivan rezultat generisan kroz rast volumena i povećanje kvaliteta portfolija – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Erste Banka: Pozitivan rezultat generisan kroz rast volumena i povećanje kvaliteta portfolija

„U prvoj polovini godine beležimo nastavak pozitivnih trendova u svim aspektima poslovanja, naročito u delu rada sa stanovništvom i preduzetnicima. Dodatni optimizam nam uliva činjenica da su se u okviru segmenta malih i srednjih preduzeća u najvećoj meri odobravali dugoročni investicioni krediti što je jasan signal da se privreda polako vraća na put rasta i razvoja pre krize izazvane pandemijom. Skoro dvocifreni rast depozita građana i mikro klijenata, pokazuje da klijenti imaju veliko poverenje u našu banku što je dokaz da smo na pravom putu i dodatno nas motiviše da budemo još bolji u pružanju savetodavne i finansijske podrške. Rastu neto dobiti od 85,7% u odnosu na isti period prošle godine su doprinela smanjena rezervisanja za potencijalno nenaplativa potraživanja, s obzirom na to da smo usled neizvesnosti zbog zdravstvene krize u kojoj se našao čitav svet bili izuzetno oprezni. Paralelno sa unapređenjem naših finansijskih rezultata, nastavljamo da se bavimo odgovornim poslovanjem. Ponosni smo i zadovoljni potpisivanjem druge po redu kreditne linije u iznosu od 1,2 milijarde dinara za poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstava sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Naša misija je da kreiramo okruženje koje će podsticati efikasnije upravljanje resursima i energijom, i stvoriti zdravije i bolje okruženje za sve nas,“ izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

• Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 3,7% u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 100,62 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 8,6% i iznose 110,01 milijardu dinara.

• Krediti pravnim licima uvećani za 0,4% u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 94,56 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 0,9% i iznose 74,94 milijarde dinara.

• Dobit od kamata viša za 12,6% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 4,38 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 15,3% i iznosi 1,02 milijarde dinara.

• Neto dobit na kraju drugog kvartala 2021. godine iznosi 1,65 milijardi dinara, što je za 85,7% bolji rezultat u odnosu na isti period 2020. godine.

• Bilansna suma je uvećana za 3,8%, sa 287 milijardi dinara na kraju 2020. godine na 298 milijardi dinara.

• NPL racio na kraju drugog kvartala 2021. godine iznosi 1,5%.

“S obzirom na to da smo banka koja je tesno povezana sa realnim sektorom, aktuelni zamajac na makroplanu direktno utiče na naš bilans stanja. Dobra situacija u pogledu dobiti, stabilni troškovi i znatno niži obim rezervisanja za rizike u odnosu na 2020. godinu obeleženu virusom korona, doprineli su vidnom poboljšanju naših rezultata za prvu polovinu godine. Oprezno smo optimistični kada je reč o 2021. godini u celini, a istovremeno smo svesni da mnogo toga zavisi od daljeg toka pandemije i njenog srednjoročnog uticaja na ekonomiju“, izjavio je Izvršni finansijski direktor (CFO) Erste Grupe Stefan Dorfler.

• Neto rezultat za prvu polovinu godine porastao na 918 miliona evra.

• Operativni rezultat od 1,69 milijardi evra zasnovan na boljim rezultatima u pogledu naknada, oporavku neto rezultata od trgovanja i po fer vrednosti, i stabilnom neto prihodu od kamata.

• Troškovi rizika zabeležili pad od gotovo 90% g/g u prvih šest meseci 2021. godine, kao rezultat povoljnog okruženja rizika.

Tags
Back to top button