Konkurencijsko Veće BiH pokrenulo postupak ocene koncentracije NLB-ovog preuzimanja Komercijalne banke – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Konkurencijsko Veće BiH pokrenulo postupak ocene koncentracije NLB-ovog preuzimanja Komercijalne banke

Konkurencijsko Veće Bosne i Hercegovine obavestilo je o pokretanju postupka ocene koncentracije koja će nastati preuzimanjem Komercijalne banke a.d. Beograd od slovenske Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana.

“Predmetna koncentracija će prema podacima iz Prijave namere koncentracije imati efekat na relevantnom tržištu pružanja bankarskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju te pozivaju zainteresovane subjekte da dostave pisane primedbe i sugestije u roku od sedam dana.

Nova ljubljanska banka kupila je 83,23% deonica Komercijalne banke Beograd ugovorom koji je je slovenska banka potpisala 26. februara 2020. godine sa Vladom Republike Srbije kao prodavcem.

Ovom transakcijom Nova ljubljanska banka istovremeno je stekla i kontrolu nad 99,9% deonica koje Komercijalna banka a.d. Beograd ima u Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka.

Prema ranijim najavama, finalizacija preuzimanja Komercijalne banke očekuje se u četvrtom kvartalu ove godine.

Po zakonu, kako bi zaključila transakciju Nova ljubljanska banka mora da osim odobrenja nacionalnih regulatora pribavi i obavezne regulatorne dozvole i saglasnosti Evropske centralne banke, Banke Slovenije i Narodne banke Srbije.

Tags
Back to top button