Profit banaka u CG u odnosu na isti period prošle godine manji za 46 odsto – Bankar.rs
ANALIZEBANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Profit banaka u CG u odnosu na isti period prošle godine manji za 46 odsto

Juče je održana 73. sednica Saveta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsedavao guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić.

Na sednici je razmatran i usvojen Izveštaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2020. godine.

“Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama. Posebno je istaknuto adekvatno upravljanje međunarodnim rezervama, uprkos pogoršanju eksternih uslova koje je uzrokovano pandemijom Covid-19. Razmatrajući indikatore poslovanja banaka, konstatovano je da je bankarski sektor zadržao stabilnost i dobru kapitalizovanost i likvidnost”, navodi se u saopštenju CBCG.

Pandemija Covid-19 imala je svoj odraz i na kretanje pojedinih indikatora poslovanja banaka, prvenstveno na profitabilnost i nivo nekvalitetnih kredita. Profit banaka za prvih šest meseci je, u odnosu na isti period prošle godine, manji za 46%, što je posledica smanjenja neto prihoda od naknada i rasta troškova obezvređenja aktive. Tokom prvih šest meseci ove godine, zabeležen je rast nekvalitetnih kredita i potraživanja na nivou sistema sa 4,72% na 5,11%.

“CBCG je uspela da, intenzivnim međunarodnim aktivnostima, po prvi put obezbedi instrument podrške sistemskoj likvidnosti od strane Evropske centralne banke. Naime, odobreno je ugovaranje bilateralne repo linije u iznosu do 250 miliona evra. Ranije je ugovorena linija za likvidnost kod Banke za međunarodna poravnanja u iznosu do 100 miliona evra. Ova dva izvora predstavljaju snažan okvir za podršku sistemskoj likvidnosti”, navode iz CBCG.

Savet je usvojio Makroekonomski izveštaj CBCG za II kvartal 2020. godine. Konstatovano je da će, usled pandemije korona virusa, 2020. biti godina ne samo velikih zdravstvenih, već i ekonomskih izazova, te da će posledice pandemije biti prilično snažne i sa produženim rokom uticaja. Iako podaci o ostvarenom BDP-u u drugom kvartalu ove godine još uvek nisu dostupni, raspoloživi statistički pokazatelji ukazuju na značajan pad u većini sektora.

“Na osnovu Izveštaja o kretanju cena za II kvartal 2020. godine, koga je danas usvojio Savet, konstatovano je da su potrošačke cene tokom drugog kvartala smanjene za 0,6%, a najveći doprinos padu dale su cene u kategorijama prevoz, odeća i obuća i stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva. Prosečna stopa potrošačkih cena (prvih šest meseci 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,1%, dok su cene u junu u odnosu na isti mesec prethodne godine bile niže za 0,2%. U Izveštaju se, dalje, navodi da modelska prognoza predviđa da će inflacija u decembru 2020. godine biti u rasponu od -0,9% do 0,4%, sa centralnom tendencijom od -0,3%. Njoj je slična i ekspertska procena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od -1% do 1%, sa nultom stopom kao centralnom projekcijom”, zaključuje se u saopštenju Centralne banke.

Tags
Back to top button