NBS: Kamata na kredite privredi niža 0,5 odsto – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIKreditiNBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Kamata na kredite privredi niža 0,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na vanrednoj sednici odluku kojom bankama omogućava da odobravaju privrednicima dinarske kredite u okviru garantne šeme po još povoljnijim, nižim kamatnim stopama.
Izvršni odbor je, kako se precizira u saopštenju, doneo Odluku o dopuni Odluke o kamatnim stopama koje NBS primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike.

“Ovom odlukom omogućava se da dinarski krediti koje banke odobravaju klijentima u okviru Garantne šeme, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid-19, budu još povoljniji”, navodi se u saopštenju NBS.

Dodaje se da je cilj ove mere NBS da doprinese neutralisanju negativnih ekonomskih efekata pandemije Kovid-19 i da obezbedi dodatni impuls ekonomskom rastu. Primenom ove mere NBS, krediti u dinarima u okviru Garantne šeme biće još povoljniji, što bi trebalo da podstakne tražnju preduzeća za kreditima i da ujedno ima pozitivan efekat na brži rast BDP-a, odnosno oporavak ekonomije u kratkom roku, poručuju iz NBS.

Kako se objašnjava, NBS će bankama koje klijentima odobravaju dinarske kredite iz Garantne šeme po nižim kamatnim stopama od maksimalne stope iz Uredbe plaćati tzv. stopu remuneracije po kamatnoj stopi koja je za 0,50 procentnih poena viša od standardne stope remuneracije (koja se plaća na iznos izdvojene obavezne rezerve u dinarima i koja trenutno iznosi 0,10 posto).

Uslov da banke ostvare pravo na ovu „povlašćenu“ stopu remuneracije jeste da svojim klijentima odobravaju dinarske kredite iz Garantne šeme po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50 procentnih poena niža od maksimalne kamatne stope propisane Uredbom za kredite odobrene u dinarima (jednomesečni Belibor+2,5 p.p.).

Na ovaj način, NBS će bankama nadomestiti smanjenje kamatne stope na dinarske kredite u okviru Garantne šeme u iznosu od 0,50 procentnih poena, a banke će, u skladu sa svojim poslovnim politikama moći da ih odobravaju po povoljnijim uslovima.

U uslovima niske i stabilne inflacije i niskih inflacionih očekivanja, ova mera, kako ističu iz NBS, predstavlja podršku sprovođenju ekonomske politike Vlade Srbije i daje efikasan stimulans bankama da intenziviraju kreditnu aktivnost prema privredi po još povoljnijim uslovima.

Ova mera omogućava da se stope na dinarske kredite iz Garantne šeme približe kamatnim stopama na kredite u evrima odobrene u skladu sa istom Garantnom šemom, što pogoduje dinarizaciji i stabilnosti finansijskog sektora.

“Banke će imati obavezu da izveštavaju NBS o iznosu kredita iz Garantne šeme koje odobravaju sa „povlasticom”, kao i o kamatnim stopama na te kredite, čime se obezbeđuje kontrola funkcionisanja ovog mehanizma”, piše u saopštenju.

Izvor: Dnevnik

Tags
Back to top button