Osiguravajuća kuća Sava kupila NLB Vita D.D. – Bankar.rs
KOMPANIJEOSIGURANJESVE VESTI

Osiguravajuća kuća Sava kupila NLB Vita D.D.

Osiguravajuća Grupa Sava je postala stoprocentni vlasnik životnog osiguravajućeg društva NLB Vita d.d., pošto su ispunjeni svi uslovi u skladu sa kupoprodajnim ugovorom iz decembra prošle godine.

NLB Vita je jedno od najvećih životnih osiguranja u Sloveniji. Akvizicija NLB Vita predstavlja važan korak za Osiguravajuću Grupu Sava u konsolidaciji svog položaja na slovenačkom tržištu životnih osiguranja.

“Dugogodišnje partnerstvo u bankarskom osiguranju između NLB Vita i NLB banke nastaviće dalje da se razvija, jer banka ostaje primarni kanal prodaje. Jačanje partnerstva sa bankama i razvoj kanala prodaje bankarskog osiguranja jedan je od najvažnijih strateških ciljeva Osiguravajuće Grupe Sava”, saopštili su iz Sava osiguranja za portal Bankar.

Tags
Back to top button