Detaljna uputstva za test samostalnosti paušalaca – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

Detaljna uputstva za test samostalnosti paušalaca

NALED i stručnjaci KPMG održali su “vebinar” i dali detaljna objasnjenja za sprovođenje testa samostalnosti za preduzetnike koji plaćaju paušalni porez.

Test samostalnosti je grupa od devet kriterijuma navedenih u zakonu čijom primenom se kroz poresku kontrolu utvrđuje samostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca, pa ako se utvrdi da postoji nesamostalnost gubi se status paušalca i plaća 20 odsto poreza na bruto iznos i 25,5 odsto doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako je rečeno, test samostalnosti u primeni je od 1. marta ove godine i negova primena do sada nije odložena usled vanrednog stanja.

Ukoliko sami procene na osnovu kritirijuma i uputstva poreske uprave da je u njihovoj saradnji preduzetnik nesamostalan, nalogodavac i preduzetnik se do 30. aprila mogu dogovoriti i promeniti odnos saradnje odnosno preći na saradnju preko ugovora o radu uz olakšice za novo zapošljavanje.

Tokom vebinara stručnjaci KPMG naglasili su da je teret dokazivanja nesamostalnosti na poreskim inspektorima odnosno poreskoj kontroli i da se ispitivanje kriterijuma ne može ekstenzivno tumačiti i primenjivati u drugoj vrsti postupka.

Poreska kontrola u testu proverava odnos preduzetnika i nalogodavca po kriterijumima radnog vremena, odsustva i odmora, korišćenju prostorija, usavršavanja i stručnog osposobljavanja, angazovanja preko oglasa ili posrednika, obezbeđivanju sredstava za rad odnosno novca za njih, rukovođenje, stepena ostvarenih prihoda od jednog nalogodavca, rizika za obavljeni posao, ugovorene zabrane konkurencije I trajanju angažovanja tokom godine.

Na nesamostalnost preduzetnika u odnosu na jednog nalogodavca ukazuje ispunjenost pet od devet kriterijuma, rekli su stručnjaci tokom vebinara i preporučili da poslovni partneri sami izvrše prethodnu samoprocenu samostalnosti.

Preko 100.000 preduzetnika koji se u Srbiji paušalno oporezuju mogu biti podvrgnuti ispitivanju njhove samostalnosti u odnosu na nalogodavce, a izuzeci su advokati, javni beležnici, javni izvršitelji koji su navedeni u propisima i na njih se test ne primenjuje.

Uspostavljanje testa samostalnost kao poreske mere već je imalo pozitivnog efekta, konstatovano je, jer su neki poslodavci preduzetnike koji test ne bi prošli primli u radni odnos.

Napominje se da preduzetnici angažovani za strane nalogodavce uglavnom ne bi trebalo da imaju problema u testu samostalnosti i provere bi njihovu samostalnost trebalo samo da potvrde.

Ako se utvrdi nesamostalnost u radu za strane nalogodavce dodatne poreske i troškove doprinosa ne plaća nalogodavac, nego preduzetnik sam.

Onaj ko padne na testu samostalnosti imaće dodatne obaveze u vidu poreza i doprinosa na isplaćenu naknadu plate, a može biti poveden i postupak za poreski prekršaj.

Inače, čitav vebinar sa prezentacijom poreskih stručnjaka KPMG-a o testu samostalnosti, kao i odgovore na prispela pitanja NALED će postaviti na svoj sajt.

Tags
Back to top button