Mesečna rata pre i posle moratorijuma na otplatu kredita neće biti ista – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Mesečna rata pre i posle moratorijuma na otplatu kredita neće biti ista

Klijenti koji prihvate moratorijum na otplatu kredita neće u naredna tri meseca plaćati rate, odnosno neće imati nikakve troškove prema banci, ali će zato svoju pozajmicu otplaćivati tri meseca duže, a mesečna rata će im i za nekoliko evra biti uvećana.

Razlog tome je što će im ukupan iznos koji vraćaju biti uvećan za redovnu tromesečnu kamatu koju banke obračunavaju i tokom zastoja u otplati i koju će nakon isteka moratorijuma pripisati ukupnom dugu. Ova tromesečna kamata biće ravnomerno podeljena na broj preostalih rata, prenosi Blic.

Kako ova računica izgleda u praksi. Ako imate mesečnu ratu stambenog kredita od 300 evra, od čega kamata čini 150 evra, to znači da će vam tokom moratorijuma banka obračunati redovnu kamatu od 450 evra (za tri meseca). Taj iznos će nakon isteka moratorijuma podeliti podjednako na preostale rate, pa ako vam je, na primer, do kraja otplate preostalo još 10 godina (120 meseci), mesečni trošak će biti veći za 3,75 evra.

Ako imate keš kredit, Narodna banka Srbije je dala reprezentativni primer za dinarsku gotovinsku pozajmicu od 500.000 dinara, koja je u trećoj godini otplate. Mesečna rata ovog kredita, čiji je ukupni rok otplate 7 godina, a kamata 9,82 odsto godinšnje, sada iznosi 8.320,9 dinara, a ukoliko se klijent odluči da prihvati moratorijum rata će nakon ta tri meseca biti veća za 310,95 dinara i iznosiće 8.631,85 dinara.

Imajući u vidu da u prvim mesecima otplate dugoročnih kredita najveći udeo u mesečnoj rati ima upravo kamata, najveće povećanje mesečnog troška osetiće upravo korisnici stambenih kredita, pogotovo oni koji su tek počeli sa njihovom otplatom.

Podsetimo, odlukom Narodne banke Srbije propisano je da sve banke u našoj zemlji moraju svoje dužnike da obaveste o novim uslovima otplate kredita (moratorijumu) najkasnije do 21. marta, tako što će zvaničnu ponudu objaviti na svojoj internet stranici.

Klijenti nakon toga imaju 10 dana da odbiju ovu ponudu, pa je krajnji rok za odbijanje 31. mart. Ako se korisnik kredita ne javi banci u ovom periodu, smatra se da je prihvatio ponuđeni moratorijum i otplata kredita mu se pauzira na 90 dana.

Inače, iz NBS su naveli da tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja, i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.

Tags
Back to top button