Bankari traže moratorijum na obaveze preduzeća – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Bankari traže moratorijum na obaveze preduzeća

Evropska bankarska federacija uputila je pismo rukovodstvima evropskih institucija, uključujući Evropsku komisiju, Evropsku centralnu banku i Evropsko bankarsko telo u kojem traži pomoć za prevladavanje krize sa korona virusom, uključujući i moratorijum na obaveze klijenata.

Preduzeća, a posebno mala i srednja, već prolaze kroz snažne šokove potražnje i ponude, upozoravaju iz EBF-a.

Može se očekivati ​​da će se ovi šokovi povećati, dok se istovremeno kupci banaka suočavaju s tekućim obavezama plaćanja prema pružaocima usluga, zaposlenima, porezskim vlastima i bankama.

EBF traži od regulatora i supervizora za pomoć kako bi mogli konstruktivno sarađivati ​​sa klijentima u pogođenim zajednicama, što će zahtevati fleksibilnost u uklanjanju prepreka koje sprovode regulatorni propisi.

U skladu s tim, prema mišljenju EBF-a, zajednička je odgovornost evropskih vlasti, regulatora, supervizora i banaka da brzo usvoje niz mera potrebnih za neutralizaciju učinaka COVID-19 na ekonomiju.

To treba rešavati u tri faze koordinisanih akcija: prvo, skup neposrednih odluka kojima se izbegavaju štetni učinci likvidnosti za evropska preduzeća i domaćisntva tokom narednih sedmica, drugo, niz srednjeročnih akcija kojima se osigurava nastavak transfera kredita od banaka, i treće, druge mere za poravnanje bonitetnih učinaka na banke u sledećoj godini.

Između ostalog, bankari predlažu vlastima EU-a da omoguće moratorijumski alat za zdrave klijente koji se suočavaju sa izazovima likvidnosti povezanim s učincima COVID-19. Takođe, EBF smatra da bi vlasti EU-a i države članice trebale poboljšati sposobnost kreditiranja banaka olakšavanjem nivoa zahteva kombinovanog zaštitnog sloja koji uključuje komponente postavljene na nacionalnom nivou kao što su anticiklički zaštitni kapital i zaštitni kapital domaćeg kapitala. Ove makrobonitetne mere trebale bi pružiti mogućnost manevara u kriznim situacijama.

Također, EBF traži da supervizori osiguraju da likvidnost banaka bude dostupna posebno za mala i srednja preduzeća.

Neposredni učinak COVID-19 je poremećaj u lancu opsluživanja što uzrokuje kašnjenje u isporuci i plaćanju. Posledično, kompanijama će trebati privremena proširenja likvidnosti i/ili dalje korišćenje limita za obrtna sredstva.

Bankarsko telo takođe poziva Evropsku centralnu banku (ECB) da produži ciljne programe dugoročnog refinansiranja (TLTRO) u vremenu i opsegu.

Uloga Evropske centralne banke u tom kontekstu je ključna; neposredne akcije trebale bi biti usmerene na maksimiziranje efikasnosti već postojećih alata (tj. TLTRO) i na pružanje novih ciljanih hitnih sredstava, smatraju u EBF-u.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button