ASA banka kreće u postupak pripajanja Vakufske banke – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

ASA banka kreće u postupak pripajanja Vakufske banke

ASA banka d.d. Sarajevo pokrenula je aktivnosti za pripajanje Vakufske banke. ASA banka je za 21. februar zakazala Skupštinu deoničara na kojoj planira izabor nezavisnog revizora koji će dati nezavisno revizorsko mišljenje za nameravanu statusnu promenu, te nezavisnog revizora za procenu odnosa zamene deonica, izveštava Indikator.ba.

ASA Finance, finansijska dizivizija ASA grupacije, stekla je nešto više od 73 odsto deonica Vakufske banke, nakon što je od društva Badeco Adria kupila većinski paket deonica za 17,2 miliona KM.

Predsednik Uprave ASA banke Samir Mustafić kazao je nedavno da je plan da se Vakufska banka pripoji ASA Banci do sredine 2020. godine te su u skladu sa tim pokrenute aktivnosti kako bi bile ispunjene sve zakonske procedure i bio osiguran efikasan proces.

“Na ovaj način ASA Banka nastavlja realizaciju plana koji smo najavili pre više od tri godine tokom spajanja IK Banke i Moje banke, a to je izgradnja najveće domaće banke u FBiH koja će pružati oslonac bosanskohercegovačkoj privredi i stanovništvu”, kazao je tom prilikom Mustafić.

Da je postupak spajanja ušao u ozbiljnu fazu potvrđuje i potez Vakufske banke koja je objavila prodaju nekretnina u više gradova u Bosni i Hercegovini. Osim poslovne zgrade u Ulici Maršala Tita u Sarajevu, na prodaju je ponuđeno više poslovnih prostora u Sarajevu, Gračanici, Mostaru i Tešnju. Očigledno da je reč o imovini koja se ne nalazi u planovima spajanja dve finansijske institucije.

Pripajanjem Vakufske banke, ASA banka će se pridružiti grupi srednje velikih banaka u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima od 30. juna 2019. godine, poslovna aktiva ASA banke iznosila je 484,9 miliona KM, a Vakufske banke 295,1 mil KM. To znači da bi nova banka mogla imati poslovnu aktivu od oko 780 miliona KM, što odgovara veličini Addiko banke a.d. Banja Luka.

Ipak, i kao takva ojačana ASA banka zaostajaće po veličini za Ziraatbank Bosnia (950 miliona KM poslovne aktive), Addiko bank d.d. Sarajevo (924,6 miliona KM), BBI (1,13 milijarde KM).

Tags
Back to top button