U Srbiji 50 odsto više poreskih obaveza nego na globalnom nivou – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

U Srbiji 50 odsto više poreskih obaveza nego na globalnom nivou

Veliki broj zemalja u svetu je omogućio pravnim licima da lakše izvršavaju poreske obaveze zahvaljujući primeni novih tehnologija, pokazuju rezultati izveštaja o radu poreskih uprava širom sveta pod nazivom Paying Taxes 2020 koji su pripremile kompanija PwC i Grupa Svetske banke.

U 14. izdanju ovog izveštaja ističu se prednosti koje poreske uprave obezbeđuju poreskim obveznicima ukoliko prihvate nove tehnologije. Od svih zemalja regiona, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, BiH i Makedoniju, Srbija je u proteklom periodu zabeležila najizraženiji pozitivan trend, piše Nova ekonomija.
Posmatrano na globalnom nivou, poreska disciplina privrede je u proseku bila relativno stabilna, mereno na osnovu četiri elementa koji se koriste za procenu lakoće izvršenja poreske obaveze, i to: roka za ispunjenje obaveze (234h); broja plaćanja (23.1); ukupne stope poreza i doprinosa (40,5%) i indeksa u vezi sa procedurom nakon roka za podnošenje poreske prijave (60,9 od 100).
U proteklom periodu, Srbija je zabeležila iznadprosečni rezultat u vezi sa rokovima za ispunjenje obaveza (222.5h) u poređenju sa globalnim prosekom. Jedine zemlje u regionu, koje imaju bolje rezultate od Srbije su Makedonija (119h) i Hrvatska (206h).
Rezultati Slovenije (233h) su u skladu sa globalnim prosekom, dok Crna Gora (300h) i BiH (411h) značajnije odstupaju od globalnog proseka u poređenju sa ostalim zemljama iz regiona, navodi Nova ekonomija.
U pogledu ukupnog broja plaćanja u proteklom periodu, rezultati Srbije (33) i BiH (33) su iznad globalnog proseka, dok za u Hrvatsku (12), Sloveniju (10), Crnu Goru (18) i Makedoniju (7) rezultati ovog pokazatelja bili ispod globalnog proseka. Što se tiče rezultata ukupne stope poreza i doprinosa, može se videti da su u svim zemljama regiona ovi rezultati ispod globalnog proseka: Srbija – 36.6%, Slovenija – 31%, BiH – 23.7%, Hrvatska – 20.5%, Crna Gora – 15.2%, Makedonija – 13%.
Sagledavši period od 2012. godine do danas na globalnom nivou, prosečno vreme potrebno za ispunjenje poreskih obaveza, skraćeno je za 27 sati, i broj potrebnih plaćanja je u proseku manji za 4.4. Zahvaljujući tehnološkom napretku došlo je do poboljšanja situacije u ovoj oblasti, čak je i globalna ukupna stopa poreza i doprinosa smanjena sa 41,9% na 40,5% u istom periodu.
Kada za pomenute države u proteklih deset godina rezimiramo prosečne rezultate za vreme ispunjenja poreskih obaveza, broj potrebnih plaćanja i ukupne stope poreza i doprinosa, možemo zaključiti da je u posmatranom periodu zabeleženo dosta značajnih promena u ovim domenima. Generalni utisak je, da se ide u pravcu smanjenja broja sati za ispunjenje poreskih obaveza i ukupna stopa poreza i doprinosa se smanjuje, piše Nova ekonomija.
Indeks koji se odnosi na proceduru nakon roka za podnošenje poreski prijave, a koji je uveden 2014. godine, porastao je na 60,9 u 2018. godini sa 58,9 na globalnom nivou, koliko je iznosio pre pet godina. 
U pogledu analizirane 2017. godine do danas, indeks se nije značajno menjao u svim pomenutim zemljama regiona, sem u Srbiji, gde možemo primetiti da je indeks zabeležio pozitivan trend rasta sa 91.1 na 93.2.
Primena novih tehnologija daje poreskim upravama brojne mogućnosti koje plaćanje poreza čine efikasnijim i pomenute mogućnosti se stalno razvijaju. Važno je da poreske uprave idu u korak sa razvojem novih tehnologija, kao i da primenjuju nove tehnologije zarad svoje dobrobiti i dobrobiti poreskih obveznika.
S druge strane, pravna lica bi trebalo bi da usvoje nove tehnologije za potrebe oporezivanja kako bi bila u mogućnosti da odgovore na sve veće zahteve poreskih uprava za dostavljanje podataka. Rezultati istraživanja jasno ukazuju na to da nove tehnologije menjaju način na koji se upravlja porezima i da je neophodno dalje ulaganje u modernizaciju poreske administracije, čija efikasnost bi trebalo da bude prioritet svake vlade, navodi Nova ekonomija.
Tags
Back to top button