Polisa osiguranja čuva kredit ako dužnik dobije otkaz – Bankar.rs
ANALIZEBANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiOSIGURANJESLIDERSVE VESTI

Polisa osiguranja čuva kredit ako dužnik dobije otkaz

Docnja u kreditiranju građana učestvuje sa samo 3,1 odsto, pokazuju podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Redovna otplata kredita je kod nas sve bolja, posebno kod stanovništva. Za to su velikim delom zaslužni javni izvršitelji, koji, ako banka da nalog, rade vrlo revnosno, ali i nove mogućnosti koje nude osiguravajuće kuće u toj oblasti, čije polise građanima daju mogućnost da otplatu kredita osiguraju u slučaju gubitka posla.

Građani Srbije u docnju kod otplate kredita ulaze ukoliko ne plate ratu u roku od 60 dana od datuma kada ona dospeva na naplatu. Najveći broj klijenata banaka, te obaveze ispunjava na vreme. Najviše onih koji kasne, ne plaća jer su ostali bez posla. Čim nema redovnih mesečnih primanja, nema ni za redovno plaćanje rata, piše Dnevnik.

Šta banke nude, i koliko to košta?

Deo banaka nudi svojim klijentima besplatne polise. U većini slučajeva, tada je to već uračunato u trošak preko kamate ili troškova obrade kredita.

Druge troškove, polise osiguranja posebno obračunavaju, i to najčešće 1,5 odsto od sume podignutog kredita. Recimo, za pozajmicu od 70.000 dinara to je godišnji trošak od 1.050 dinara.

Ta suma se plaća mesečno, i uračunava se u ratu kredita, mada pojedine banke traže da se to izmiri jednokratno. To zavisi uglanom od aranžmana koji banka ima sa osiguravajućim društvom.

Šta pokriva polisa, a šta ne?

Ugovori koje nude osiguravajuće kuće su tipski, pa većina tih kompanija osigurava otplatu kredita u slučaju otkaza iz poslovnih razloga.

Pod tim se smatra otkaz zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla, a i zbog ekonomskh, organizacionih, tehnoloških, strukturnih i sličnih razloga. U tom paketu su još i otkaz u slučaju stečajnog postupka, ili likvidacije kompanije ili preduzetničkog biznisa.

Polisom se ne pokriva slučaj kada je otkaz posledica isteka vremena na koje je ugovor zaključen, odnosno onoga što zovemo rad na određeno vreme.

U slučajevima pokrivenim polisom, korisnik koji je ostao bez kredita ima jednu brigu manje – osiguravajuća kompanija nastavlja da otplaćuje mesečne rate sve dok ne otplati ceo iznos kredita.

Preporučuje se klijentima da dobro pogledaju rizike koje pokrivaju njihovi ugovori. Tako, recimo, pojedini aranžmani banaka i osiguravajućih kompanija obezbeđuju, sem samog kredita, i pokrivnje dozoljenog minusa.

Tags
Back to top button