Efektiva traži ukidanje angažovanja advokata u tužbama protiv potrošača – Bankar.rs
SVE VESTI

Efektiva traži ukidanje angažovanja advokata u tužbama protiv potrošača

Udruženje potrošača „Efektiva“ iz Beograda je danas uputilo javni poziv Vladi Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lokalnim samoupravama da „prekinu štetnu praksu utuživanja potrošača putem angažovanja eksternih advokata“.

Predlog da se zbog zloupotrebe zabrani ta praksa jer se „nepotrebno uvećavaju troškovi dužnika, a novac se potom preliva u privatne džepove“, već je dala i Državna revizorska institucija, piše u saopštenju „Efektive“.

Udruženje objašnjava da komunalna preduzeća angažuju „eksterne advokate radi zastupanja tih preduzeća u postupcima protiv potrošača“, pre svega za sastavljanje predloga za izvršenje čiji se troškovi prinudno naplaćuju od utuženih potrošača i to iako su ti troškovi „nepotrebni, neosnovani i fiktivni“.

Po javno dostupnim podacima, te zabrane su na snazi u Leskovcu od 2014. i u Nišu od 2017. godine, a „Efektiva“ smatra da ih treba uvesti u svim lokalnim samoupravama Srbije, zato što se angažovanjem advokata za zastupanje komunalnih preduzeća i sastavljanje predloga za izvršenje „napumpavaju troškovi postupka… i u celosti prevaljuju na izvršne dužnike – potrošače“.

Takvim postupanjem „pogoršava se ionako nezavidan materijalni položaj potrošača, a stvara se loša slika ne samo o lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima – koja se percipiraju kao ‘derikože’, već i o pravosudnom sistemu Srbije preko kojeg se ti troškovi naplaćuju“, piše „Efektiva“.

Udruženje kao primer navodi da javni izvršitelj za 1.100 dinara doplatne karte za parkiranje traži da se plati još 10.500 dinara.

„Efektiva“ konstatuje da komunalna preduzeća u Srbiji – vodovodi, toplane, preduzeća za odvoženje smeća, parking servisi, organizacije za objedinjenu naplatu već jesu u dominantnom, suštinski monopolskom položaju na tržištu. To znači da potrošač ne može da bira pružaoca usluge, već je „doslovno vezan za jedno jedino komunalno preduzeće koje pruža uslugu na teritoriji lokalne samouprave“.

Tako su, zbog broja korisnika –  a to su sva fizička i pravna lica na teritoriji lokalne samouprave, ta preduzeća „izuzetno lukrativna za pripadnike pravosudnih profesija koji uspeju da se povežu s njima radi pružanja pravnih usluga“, iako sva ta komunalna preduzeća imaju pravnike u radnom odnosu. Ti pravnici za platu obavljaju poslove kao što je sastavljanje predloga za izvršenje – dokumenta kojim se pred javnim izvršiteljem pokreće postupak prinudne naplate, piše u saopštenju.

Iako je, uz to, predlog za izvršenje unapred pripremljen, šablonski dokument sa samo tri podatka, praksa je komunalnih preduzeća – novosadske „Informatike“, beogradskog „Infostana“, raznih „parking servisa“ i komunalno-stambenih preduzeća širom Srbije, da, bez obzira na to što imaju pravne službe i pravnike, za to angažuju eksterne advokate koji svoje usluge naplaćuju u skladu sa advokatskom tarifom.

Iako je nesporno svačije pravo da angažuje advokata, „u slučaju komunalnih preduzeća njihovo angažovanje je sporno sa stanovišta svrsishodnosti, opravdanosti, morala, koruptivnosti i prelivanja javnih sredstava u privatne džepove“, smatra „Efektiva“ i navodi pojedinosti primera te prakse iz Novog Sada, Beograda, Leskovca, Niša.

Izvor: Danas

Tags
Back to top button