Štednja građana kontinuirano raste – dinarska štednja i dalje isplativija od devizne – Bankar.rs
Depoziti i štednjaSLIDERSVE VESTI

Štednja građana kontinuirano raste – dinarska štednja i dalje isplativija od devizne

Svetski dan štednje tradicionalno se obeležava 31. oktobra i tim povodom Narodna banka Srbije želi ponovo da podseti na značaj štednje, kao i na pozitivne trendove koji se poslednjih godina vide kroz njen konstantan rast, što ukazuje na sve veće poverenje građana u domaći bankarski sistem.

Dinarska i devizna štednja iz meseca u mesec dostižu nove najviše nivoe.

Prema poslednjim raspoloživim podacima, dinarska štednja je u oktobru iznosila gotovo 75 mlrd. dinara i više je nego četiri puta veća u poređenju sa krajem 2012. od kada beleži intenzivan rast, što svedoči o poverenju građana u domaću valutu. Dinarska štednja je prošle godine povećana za 10,9 mlrd. dinara (oko 22%), a u ovoj godini neto priliv od preko 13 mlrd. dinara već sada je nadmašio celokupan prošlogodišnji rast. Posebno je impresivan podatak da je u proteklih godinu dana (od oktobra prošle godine), štednja u domaćoj valuti povećana za preko 30%.

Devizna štednja stanovništva takođe ostvaruje permanentan rast i prema poslednjim raspoloživim (tekućim) podacima dostigla je 10,6 mlrd. evra. Štednja u deviznom znaku je u čitavoj prethodnoj godini povećana za 0,6 mlrd. evra, a u ovoj godini njeno povećanje za sada iznosi 0,7 mlrd. evra.

Da rast štednje ukazuje na sve veće poverenje građana u domaći finansijski sistem, govori i činjenica da je taj rast ostvaren u uslovima relaksacije monetarnih politika i Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke, odnosno čak i u uslovima smanjenja kamatnih stopa .

“Narodna banka Srbije podseća i na važnost štednje kao izvora finansiranja privrednog rasta. Kontinuiranom rastu štednje tokom poslednjih sedam godina doprinosi sve bolji makroekonomski ambijent i postignuta stabilnost cena i deviznog kursa. Inflacija je sa nekadašnjih dvocifrenih nivoa spuštena na niske i stabilne nivoe još tokom 2013. godine, od kada se održava u proseku oko 2%. Dinar je danas na sličnom nivou na kojem je bio u avgustu 2012. godine (ojačao je u odnosu na evro za oko 1%), a Narodna banka Srbije uvećanjem deviznih rezervi na najviše nivoe od kada se mere dodatno jača stabilnost i otpornost domaćeg finansijskog sistema”, navode u NBS.

Kako naglašavaju, Narodna banka Srbije nastavlja da promoviše dinarsku štednju – tako je i ove godine povodom Svetskog dana štednje izradila redovnu analizu isplativosti štednje. Analiza još jednom potvrđuje da je štednja u domaćoj valuti isplativija od štednje u devizama – i u kratkom i u dugom roku, što je rezultat povoljnog makroekonomskog ambijenta i stabilnih monetarnih uslova koje je obezbedila Narodna banka Srbije – niske i stabilne inflacije i relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, zatim povoljnijeg poreskog tretmana dinarske štednje – kamata na dinarsku štednju se ne oporezuje, dok se kamata na deviznu štednju oporezuje po stopi od 15%, kao i relativno viših kamatnih stopa na dinarsku štednju nego na štednju u evrima.

Analiza pokazuje da bi štediša koji je u poslednjih godinu dana štedeo u dinarima, na ulog od 100.000 dinara, dobio oko 2.700 dinara (ili oko 23 evra) više u odnosu na štedišu koji je u istom periodu na deviznu štednju u evrima položio oko 845 evra, odnosno protivvrednost navedenog iznosa od 100.000 dinara.

“Veća isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednju važi, ne samo za godišnje oročavanje, već i za štednju oročenu na kraće i na duže rokove. Tokom prethodnih sedam godina, u slučaju oročavanja depozita na tri meseca, dinarska štednja je bila isplativija od štednje u evrima u oko 85% posmatranih tromesečnih potperioda, dok je kod oročavanja depozita na dve godine, dinarska štednja bila isplativija od štednje u evrima u svim posmatranim dvogodišnjim potperiodima oročenja”, kažu u NBS.

Narodna banka Srbije će, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, nastaviti da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom s javnošću podstiče dalji napredak u procesu dinarizacije finansijskog sistema Srbije, čiji važan aspekt predstavlja promovisanje štednje u domaćoj valuti u cilju njenog daljeg dinamičnog rasta.

Tags
Back to top button