Ministarstvo finansija: Šest izjava o zainteresovanosti za kupovinu akcija Komercijalne banke – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Ministarstvo finansija: Šest izjava o zainteresovanosti za kupovinu akcija Komercijalne banke

Šest izjava o zainteresovanosti dostavljeno je blagovremeno i sadrži svu dokumentaciju predvidjenu javnim pozivom za kupovinu akcija u vlasništvu Srbije u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

To je juče utvrđeno na sednici Tenderske komisije koja prati sprovođenje postupka prodaje akcija, na kojoj su razmatrane pristigle izjave o zainteresovanosti potencijalnih kupaca.

„Saglasno javnom pozivu za dostavljanje izjava o zainteresovanosti koji je objavljen 31. maja na prodaju se nude akcije Komercijalne banke a.d. Beograd koje predstavljaju ne manje od 50,1 odsto ukupnog broja običnih akcija izdatih od strane banke, sa mogućnošću sticanja najviše 13.997.686 običnih akcija izdatih od strane banke, što čini ukupno najviše 83,23 odsto ukupnog broja izdatih običnih akcija banke“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je istaklo da su izjavom o zainteresovanosti učesnici na tenderu imali zadatak da dokažu da se bave bankarskom delatnošću u poslednje tri godine i da je vrednost ukupne aktive koja se odnosi na bankarsku delatnost veća od milijardu evra na kraju 2018. godine, ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona evra u poslednjih deset godina.

„Ili, mogli su da dokažu i da upravljaju imovinom vrednom najmanje milijardu evra na kraju 2018. godine ili da su investitor poslednjih deset godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi, čija je aktiva iznosila preko milijardu evra, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je istaklo da saglasno Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Srbije predvidjeno je da Ministarstvo finansija, nakon prijema navedenih izjava o zainteresovanosti, donosi i odluku o vrsti tenderskog postupka.

„Nakon donošenja ove odluke, zainteresovana lica koja su podnela blagovremene i potpune izjave o zainteresovanosti biće obaveštena o daljem toku postupka u skladu sa Uredbom“, navodi se u saopštenju.

Tags
Back to top button