Srbija otvara poglavlje 9 koje se tiče finansijkih usluga – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Srbija otvara poglavlje 9 koje se tiče finansijkih usluga

Na Međuvladinoj konferenciji zakazanoj za danas u Briselu, očekuje se da će Srbija otvoriti Poglavlje 9 (finansijske usluge) u pristupnim pregovorima sa EU, a u Ministarstvu finansija i NBS kažu da će to biti potvrda usklađenosti sa svim kriterijumima u oblasti finansijskih usluga.

To će praktično značiti da će naša domaća regulativa i svi učesnici na finansijskom tržistu imati takozvani “jedinstveni evropski pasoš” koji će im omogućiti pristup tržistu EU, kažu u NBS.

Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je to dobar rezultat ako se ima u vidu da je Srbija blizu zatvaranja najmanje tri poglavlja, da će sutra kada otvori novo imati 17 otvorenih poglavlja i više od dva privremeno zatvorena, prenosi Tanjug.

“To je dosta dobar uspeh trenutno, kada se Evropa suočava sa svojim internim problemima”, rekla je Brnabić.

Istakla je da je prilično izvesno da će sutra biti otvoreno jedno poglavlje, 9, i da treba imati u vidu da je EU u specifičnoj situaciji i zato što nisu formirani ni Evropska komisija, ni Evropski parlament.

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je da će za tu instituciju koja je vodila posao oko Poglavlja 9, njegovo otvaranje biti pokazatelj usklađenosti sa svim kriterijumima i merlima koja predviđa oblast finansijskih usluga, koji inače pokriva sektor banaka, osiguranja, bankarskih konglomerata, investicionih fondova, tržišta kapitala, strukovne penzije.

“To u dobroj meri govori da je Srbija na putu ka EU i da je već veliki deo posla uradila u ekonomskoj oblasti”, rekla je Tabaković za Tanjug.

Ona je podsetila da je u decembru otvoreno poglavlje 17 koje se tiče ekonomske i monetarne politike koje takođe vodi NBS.

Tabaković je navela da je posebno važno da se zatvaranje Poglavlja 9 može očekivati odmah po otvaranju, zato što postoje administrativni kapaciteti i usklađenost domaće reglative sa regulativom EU.

“Do ulaska u EU mi ćemo morati da donesemo neke zakone, ali ne zato što oni danas ne postoje, nego zato što je to oblast u kojoj se svakodnevno rade unapređenja koja znače, na primer, zaštitu korisnika finansijskih usluga i sve veći i dublji obuhvat tih usluga i način kako se prati njihova primena, unapređuje upravljanje rizicima u poslovanju i to će značiti kontinuitet našeg usklađivanja do ulaska u EU”, istakla je ona.

Ovo je jedna od oblasti koja je pokazala da zajednički rad daje najbolje moguće rezultate, naglasila je guverner NBS.

“Za sve one koji posluju na trzizštu Srbije u oblasti finansijskih usluga, apsolutno nema nikakve razlike u odnosu na ono što je u EU ili nekih ograničenja kojih ima u Srbiji, a nema u EU. Otvaranje ovog poglavlja i njegovo zatvaranje, a konačno i pridruživanje, značiće da će i naša domaća regulativa i svi oni koji učestvuju na tom tržištu imati jedinstveni evropski pasoš da mogu da budu prisutni na tržištu EU, a ne samo u Srbiji”, rekla je Tabaković.

U Ministarstvu finansija za Tanjug kažu da će otvaranje pregovora u Poglavlju 9 pozitivno uticati na Srbiju jer će povećati dostupnost, ali i učiniti raznovrsnijom lepezu proizvoda i usluga iz oblasti bankarstva, osiguranja, dobrovoljnih penzija, platnih usluga.

“Pozitivni efekti za Srbiju ogledaće se i u mogućnosti da će po pristupanju EU srpske nadzorne institucije direktno ucestvovati u pripremi propisa koji ureduju jedinstveno finansijsko tržište EU, kao i u njihovoj implementaciji. Članstvom u EU domace finansijske institucije će moći da posluju u čitavoj Uniji u skladu sa principom jedinstvenog evropskog pasoša i sa principom kontrole matične države”, kažu u Ministastvu finansija.

Korisnici finansijskih usluga će imati poboljšanu ponudu usluga, a otvaranje poglavlja će doprineti i unapređenju sistema reorganizacije i likvidacije banaka i društava za osiguranje i sanacije kreditnih institucija i investicionih društava, ističu.

“Otvaranje Poglavlja pozitivno će uticati i na informisanost i zaštitu ekonomskih interesa korisnika usluga osiguranja. Najvišr promena očekuje se u oblasti tržišta hartija od vrednosti i investicionih usluga, gde bi efekat otvaranja poglavlja trebalo da bude unapređenje tržišta finansijskih instrumenata”, navode u Ministarstvu finansija.

Posebno bi trebalo istaći da će otvaranje poglavlja imati pozitivan uticaj na razvoj institucija alternativnog finansiranja.

U resornom ministarstvu podsećaju da su u procesu pripreme Poglavlja 9 za pocetak pregovora zajednički uz predstavnike Ministarstva finansije radili i predstavnici Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, Ministarstva privrede, Agencija za privredne registre…

Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila šesnaest poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Što se tiče ostalih poglavlja koja se odnose na ekonomsku politiku, Srbija je otvorila pregovore u Poglavljima 17 – Ekonomska i monetarna politika (10.decembra 2018.godine), 32 – Finansijski nadzor (14.decembra 2015.godine) i 33 – Finansijska i budžetska pitanja (25.juna 2018. godine).

Tags
Back to top button