UNIQA: Pozitivan rezultat u prva tri meseca 2019. godine solidna osnova za celu godinu – Bankar.rs
OSIGURANJESLIDERSVE VESTI

UNIQA: Pozitivan rezultat u prva tri meseca 2019. godine solidna osnova za celu godinu

UNIQA grupa beleži pozitivan početak 2019. godine, sa zaradom prije oporezivanja od 42,3 miliona evra u prvom kvartalu. Ukupna premija koju je zaračunala UNIQA grupa (uključujući štednju iz životnog osiguranja) smanjila se za 0,4 odsto na 1.530,0 miliona evra.

U međunarodnom poslovanju, premije u osiguranju imovine i nezgoda smanjene su za 4,2 odsto, premije u zdravstvenom osiguranju povećane su za 20,1 odsto, dok su premije životnih osiguranja pale za 9,3 odsto.

Na međunarodnom nivou, UNIQA je generisala zaračunate premije (uključujući udele štednje) u iznosu od 409,7 miliona evra, što je za 4,3 odsto manje.

U Austriji je UNIQA u prvom kvartalu 2019. godine zabeležila značajan porast premije za imovinu i nezgode od 3,8 odsto, premije zdravstvenog osiguranja porasle su za 1,8 odsto, dok su premije životnih osiguranja pale za 5,3 odsto.

U Austriji, UNIQA je ostvarila rast zaračunatih premija (uključujući udele štednje) od 1 odsto, na 1.108,6 miliona evra.

Investicioni portfolio UNIQA Grupe porastao je za 4 odsto 31. marta 2019. godine u odnosu na kraj prethodne godine od 20.102,7 miliona evra. Prihodi od ulaganja pali su za 28,0 odsto na 100,6 miliona.

U prvom kvartalu 2019. godine, UNIQA je povećala svoj tehnički rezultat za 34,8 odsto na 34,0 miliona evra, prvenstveno zbog većeg obima premija i nižih naknada za životno osiguranje.

Operativni rezultat, s druge strane, smanjen je za 33,7 odsto na 56,1 milion evra. To je rezultat smanjenja prihoda od investicija – izazvanog jednokratnom dobiti od prodaje 47,4 miliona evra u prvom kvartalu 2018. godine.

To je takođe smanjilo dobit pre oporezivanja od 40,5 odsto na 42,3 miliona evra. Iznos prethodne godine – prilagođen za jednokratnu dobit od prodaje udela u Casinos Austria Aktiengesellschaft – iznosio je 23,7 miliona evra.

Konsolidovana neto dobit je smanjena za 39,9 odsto na 32,2 miliona evra (1-3/ 2018: 53,6 miliona evra).

“Pozitivan rezultat u prva tri meseca 2019. godine je solidna osnova za celu godinu. Stoga možemo potvrditi naše izglede: sve u svemu, UNIQA očekuje poboljšanje zarade pre poreza za finansijsku godinu 2019. – prilagođenu za jednokratni efekat prodaje Casinos Austria Aktiengesellschaft – i planira da ponovo poveća isplatu dividende po deonici kao deo UNIQA-ine nepromenjene progresivne dividendne politike”, komentarisao je rezultate Andreas BRANDSTETTER, izvršni direktor UNIQA grupe.

Tags
Back to top button