KOMPANIJESVE VESTI

Ispravna prijava „P&O Ports Dubai“ za privatizaciju Luke Novi Sad

Komisija za sprovođenje postupka privatizacije Luke Novi Sad AD, donela je danas odluku kojom Ministarstvu privrede predlaže da odobri prijavu jedinog ponuđača u postupku, kompanije „P&O Ports Dubai“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odluka je doneta nakon druge sednice Komisije, koja je održana 18. marta 2019. godine, i na kojoj je pregledana dopunjena dokumentacija ponuđača.

Komisija je konstatovala da je „P&O Ports Dubai“ u potpunosti postupio u skladu sa odlukom Ministarstva privrede od 5. marta 2019. godine i dokazao ispunjenost svih kvalifikacionih uslova propisanih javnim pozivom, kao i da je sva ostala dokumentacija u skladu sa Uputstvom za ponuđače i zakonskim propisima koji regulišu privatizacije.

Ministarstvo privrede će, u narednom periodu, pozvati učesnika na otvaranje finansijske ponude.

Tags
Back to top button