Formira se fond za vraćanje nacionalnog blaga u Srbiju – Bankar.rs
SVE VESTI

Formira se fond za vraćanje nacionalnog blaga u Srbiju

Ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je da se radi na formiranju fonda koji će pomagati da što veći deo nacionalnog blaga, koje je rasuto širom sveta po privatnim kolekcijama i bibliotekama, poput onih u Vatikanu i na Harvardu, bude vraćen u Srbiju.

Vukosavljević je rekao da je veći deo sveukupnog sačuvanog rukopisnog nasleđa van granica Srbije i da je, ne računajući zbirku manastira Hilandara, reč o nekoliko hiljada rukopisa i fragmenata srpskog porekla koje će država pokušati da vrati otkupom, razmenom ili poklonima.

“Neki od najznačajnijih dokumenata srpske istorije, čuveno Vukanovo jevanđelje, nalazi se u Sankt Peterburgu, Marijinsko jevanđelje s početka 11. veka u Moskvi, Sinajski psaltir u manastiru na Sinaju, a čuveni, najstariji prepis Nomokanona Svetog Save – Ilovička krmčija iz 1262. u Zagrebu”, rekao je Vukosavljević.

On je ocenio da su mnogi rukopisi i drugi umetnički artefakti sačuvani, da je najviše knjiga u Bugarskoj i Rusiji, zatim u Austriji, na Svetoj Gori (ne računajući Hilandar), ali i u drugim evropskim zemljama, kao i u Izraelu, SAD. Među njima su, pored Vukanovog jevanđelja, neki od najdragocenijih srpskih rukopisa kao što je autograf prevoda Pseudo Dionisija Aropagita koji je načinio starac Isaija početkom osme decenije 14. veka ili fragment Radoslavljevog jevanđelja iz 1429. i Sinajski psaltir iz sredine 13. veka.

Tags
Back to top button