Na bankomatima Komercijalne banke do gotovine i u evrima – Bankar.rs
Platne karticeSVE VESTI

Na bankomatima Komercijalne banke do gotovine i u evrima

Komercijalna banka je uvela mogućnost podizanja gotovine u evrima na bankomatima, uz pomoć debitne kartice sa kojom se podižu i dinari.

Ova usluga omogućava vlasnicima deviznih računa, klijentima Komercijalne banke, podizanje sredstava sa deviznog računa u bilo koje vreme, korišćenjem debitne kartice i unosom PIN-a na bankomatu, na osnovu kojeg će se identifikovati. Posle toga, potrebno je da izaberu opciju podizanja valute u evrima.

Podizanje gotovine u evrima sa deviznih računa nije moguće ukoliko je po računu izdata štedna knjižica. Takođe, sredstva sa računa ne mogu podizati ovlašćena lica, već samo vlasnik računa, koji je istovremeno i korisnik osnovne debitne kartice izdate po osnovu dinarskog računa otvorenog u Banci.

Isplata se vrši bez naknade, minimalni iznos koji je moguće podići iznosi 50, a maksimalan 1.000 evra dnevno, po svakom deviznom računu vlasnika.

Ova usluga je omogućena svim klijentima koji su vlasnici deviznih računa, sa sredstvima deponovanim u evrima. Ukoliko klijent ne želi da koristi ovu uslugu, potrebno je da se obrati najbližoj ekspozituri Komercijalne banke, kako bi mu ova funkcionalnost bila ukinuta.

Spisak bankomata na kojima je omogućeno podizanje gotovine u evrima nalazi se na sledećem linku.

 

Tags
Back to top button