Overdraft i Visa Business kartica bez naknade za korisnike tekućih računa Kombank Standard i Kombank Ekspert – Bankar.rs
Platne karticeSVE VESTI

Overdraft i Visa Business kartica bez naknade za korisnike tekućih računa Kombank Standard i Kombank Ekspert

Preduzetnici i vlasnici malog biznisa, korisnici tekućih računa Kombank Standard i Kombank Ekspert, između ostalih pogodnosti mogu da koriste dozvoljeno prekoračenje – overdraft kredit i Visa Business karticu bez naknade.

Tekući računi namenjeni malom biznisu i preduzetništvu Kombank Standard i Kombank Ekspert, kreirani su u skladu sa potrebama preduzetnika i mikro privrednih subjekata, u cilju lakšeg i efikasnijeg poslovanja.

U okviru Kombank Standard tekućeg računa klijentima su na raspolaganju sledeći proizvodi i usluge: dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu, devizni račun, Web E-bank,E-commerce, bez naknade za implementaciju i korišćenje za sve klijente čiji je mesečni promet putem elektronske trgovine veći od 100 hiljada dinara, POS terminal, Mastercard business debitna kartica i Visa Business kartica sa odloženim plaćanjem, kao i dozvoljeno prekoračenje – overdraft kredit.

Kombank Ekspert napredni tekući račun, pored navedenih proizvoda i usluga Standard tekućeg računa, uključuje još tri dodatne usluge: M-bank bez naknade za mesečno održavanje, kredit za obrtna sredstva sa naknadom za obradu zahteva umanjenom za 50% i Kombank Premijum tekući račun za vlasnika ili zakonskog zastupnika, bez mesečne naknade.

Mesečna naknada za vođenje Kombank Standard tekućeg računa i svih dodatnih usluga koje on podrazumeva je 595 dinara, a za Kombank Ekspert tekući račun 995 dinara. Procedura za otvaranje ovih računa je vrlo jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun u Komercijalnoj banci.

Više informacija klijenti mogu dobiti u svim ekspoziturama Komercijalne banke, kao i na linku.

 

Tags
Back to top button