Koliko se uopšte štednja isplati ili je ipak bolje investirati novac? – Bankar.rs
Depoziti i štednjaSLIDERSVE VESTI

Koliko se uopšte štednja isplati ili je ipak bolje investirati novac?

Ukoliko imate višak sredstava sigurno ste nekada razmišljali o štednji u nekoj od banaka ili možda životnom osiguranju.

Da li se više isplati štedeti u dinarima ili evrima? Koliko se uopšte štednja isplati ili je ipak bolje investirati novac? Koji su to drugi vidovi štednje? …samo su neka od pitanja za koja se ne mogu dati precizni odgovori.

Ako ste preduzetnički nastrojeni, imate interesantnu ideju, a volite da rizikujete probajte sa investiranjem u svoju ideju. Matematički je samo bitno da vam  ukupan profit od investicije bude veći od kamate na štednju koju biste dobili da ste novac oročili na određeni period. U suprotnom, rizik se ne isplati. Ali morate znati da kod investiranja uvek možete izgubiti sve i ostati bez dinara, što nije slučaj sa štednjom.Jedina investicija koja je koliko toliko sigurna je kupovina nekretnine. Koliko god varirale cene novac je uložen, a uvek ga možete povratiti prodajom nekretnine.

Sa druge strane, u vreme promenljive ekonomije, većina se ipak odlučuje za neki vid štednje.Iako kamate na štednju poslednjih godina imaju tendenciju pada ne samo u Srbiji nego generalno, u svakom slučaju bolje je oročiti i dobiti kakvu takvu kamatu nego držati novac u slamarici. Trenutno najatraktivnija štednja u Srbiji je štednja u dinarima. Bitan je podatak da su kamate na oročene dinare na godinu dana, oko 5-6%, te su veće od stope inflacije koja je nešto oko 2%. U suprotnom ne bi bilo isplativo.O devizama ne treba trošiti reči jer su kamate oko nule (u zemljama EU čak i negativne!)  pa se štednja svodi na obično čuvanje para u banci. Banke vam mogu ponudutu kamatu do 0,5% na godišnjem nivou. Na uloženih 10.000 evra, godišnja zarada je svega 50 evra. Važno je naglasiti da država Srbija garantuje za sve štedne uloge do 50.000 evra tako da ste zaštićeni čak i da banka u koju ste uložili propadne.

Pored štednje u bankama, sada imate mogućnost i kupovine državnih obveznica sa godišnjom stopom sličnom bankama. Štedne obveznice su dugoročne hartije od vrednosti, koje emituje Republika Srbija, sa rokom dospeća jednakim ili većim od dve godine i koje mogu kupovati samo punoletni građani Srbije.

Životno osiguranje predstavlja jedan od najboljih finansijskih proizvoda, a svakako je jedini koji omogućava kombinaciju štednje i osiguranja. Zaključenjem životnog osiguranja dobijate mnogo više od samog osiguranja. Na taj način ulažete u sopstvenu budućnost, štitite vama drage osobe, štedite i planirate. U razvijenijim zemljama, životno osiguranje je postalo gotovo normalno, jer pored osiguranje od nepredviđenih okolnosti, imate mogućnost i zdravtvenog osiguranja pa čak i ulaganje u sopstveni penzioni fond iz koga ćete imati svakog meseca zaradu nakon odlaska u penziju, Ili pak možete podići ceo svoj uloženi iznos.U Srbiji, ljudi poučeni lošim iskustvima iz prošlosti i dalje su skeptični ne samo prema životnom osiguranjem nego i prema štednji generalno.

Osigaravajuće kuće nude vam razne mogućnosti pa tako imamo mešovito osiguranje kojim možete osigurati sebe, porodicu, automobil, stan i osigurati sebi još jednu penziju. Sami možete izabrati iznos osiguranja i da li ćete plaćati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Minimalni rok životnog osiguranja je 5 a maksimalni 25 godina. Što ranije počnete da uplaćujete privatno osiguranje, to vam je veća zarada a benefiti brojniji. Ono što vam je najbitnije je da je novac na sigurnom a da pored štednje imate i mogućnost dodatnog zdravstveng osiguranja u nekoj od privatnih klinika pa ste oslobođeni čekanja reda i zakazivanja na nekoliko meseci unapred.

Sve u svemu, ako imate višak para ili mogućnost mesečnog odvajanja od plate, pametno ih iskoristite. Brojne su opcije a vi izaberite najbolju po vas i vašu porodicu. Najgore je ipak da ga držite sakrivenog kod kuće. Vremenom ćete ga potrošiti na nebitne stvari.

Izvor: BIZLife

Tags
Back to top button