Ruspress: Agrokor je Sberbankov najveći međunarodni fijasko – Bankar.rs
INOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Ruspress: Agrokor je Sberbankov najveći međunarodni fijasko

Ruska agencija Ruspress na svom portalu tvrdi kako je Agrokorov dug Sberbanku rezultat “tvrdoglavosti i kratkovidnosti” čelnika te kreditne institucije Hermana Grefa, te kako je Agrokor najveći Sberbankov “međunarodni fijasko”, prenosi Seebiz.

U autorskom članku te agencije se ocenjuje da se “iza privlačne Agrokorove fasade očito krila grandiozna opsena, jer su Agrokorovi poslovni izveštaji lažirani”, a “kada se kompanija našla pred ponorom bankrota, država ju je praktički nacionalizovala i odbila kreditorima da garantuje puni povrat duga”. Tako je, kako se ocenjuje, Agrokor postao “najveći Sberbankov fijasko na međunarodnom tržištu”.

Ruspress posebno ističe nepovoljan aspekt ishoda ročišta na sudu u Londonu od 21. februara ove godine, održanog radi rasprave o zahtevu Sberbanka da se stavi van snage prekid postupka koji je odredio sudija Mathews u odluci o priznanju postupka vanredne uprave u Engleskoj i Walesu u odnosu na Agrokor.

I nova vanredna uprava Agrokora se u danas objavljenom mesečnom izvještaju osvrće na ročište koje je u Engleskoj i Walesu održano 21. februara, navodeći da je sudija na ročištu odložio odlučivanje o zahtevu do rešavanja žalbenog postupka o odluci o priznanju postupka vanredne uprave.

“Ova odluka se temeljila na obavezi koju su preuzele obe stranke u postupku priznanja, a to je da niti jedna strana neće preduzimati daljnje korake u arbitražama koje je pokrenula Sberbank of Russia protiv Agrokora d.d. i određenih njegovih povezanih društava do konačnosti odluke u postupku priznanja, a za što je sudija zaključio da uključuje i rešavanje o žalbama”, navodi vanredna uprava Agrokora.

Dodaje i kako je Sberbank obavestila vanrednu upravu da namerava da zatraži pravo na žalbu od Žalbenog suda te zatraži da se o tome raspravlja zajedno s njenim zahtevom o dopuštenju žalbe na odluku o priznanju kao i da se postupak po tim zahtevima ubrza. Vanredan uprava je tokom ovog razdoblja podnela i prigovor na zahtev za dopuštenje žalbe protiv odluke o priznanju postupka, navodi se u izveštaju vanredne uprave za razdoblje od 11. februara do 10. marta.

Ruspress u svom članku primećuje da je Sberbanku presudila jedna formulacija, štaviše jedna reč iz presude londonskog suda iz februara, ove godine, koji glasi: “Do konačne odluke o izdavanju nadležnosti, Sberbank se obvezuje da neće podnijeti nove zahtjeve za povrat Agrokorovih dugova niti preduzimati ikakve radnje u arbitražnom postupku”.

Riječ “konačne” postala je problem ruske banke i tu je bivši vanredni poverenik Agrokora Ante Ramljak sa svojim timom nadigrao Grefa i njegove pravnike, kaže se u članku.

Dodaje se da je Agrokor “zainteresovan za odgađanje parnica” te da vreme radi protiv Sberbanka.

Naime, kako se objašnjava, plan restrukturiranja Agrokora treba da bude gotov najkasnije 10. aprila i mora ga odobriti Vijeće povjerilaca. Pritom poverioci čija je potraživanja vanredna uprava osporila, a Sberbank je jedan od njih, mogu glasati za ili protiv plana samo u slučaju ako njihovih potraživanja prizna sud prije početka glasanja.

Oni koji zakasne, među kojima će gotovo sigurno biti Sberbank, moći će stoga da računaju samo na kakvu-takvu kompenzaciju čiji iznos bi mogli odrediti drugi kreditori, zaključuje se u članku Ruspressa.

bankar.me

Tags
Back to top button