Efektiva: Vrhovni sud potvrdio da banke nemaju pravo da naplate ‘obradu kredita’ – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Efektiva: Vrhovni sud potvrdio da banke nemaju pravo da naplate ‘obradu kredita’

Udruženje za zaštitu potrošača “Efektiva” je danas saopštilo da je najnovijom presudom Vrhovnog kasacionog suda (VKS) potvrđeno da banka nema pravo da naplaćuje “trošak obrade kredita” kao cenu ugovora zbog čega je jedna pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje.

Kako je navedeno, radi se o postupku koji je između ostalog vođen i o pitanju “troškova obrade kredita”, koji je u tom delu bio pravnosnažno okončan u korist banke.

“Nakon izjavljenje revizije klijenta, VKS je osporio ovakvu odluku nižestepenih sudova ukazavši da je saglasno Članu 1065. Zakona o obligacionim odnosima, kamata jedina cena koju banka može da naplaćuje prilikom puštanja i korišćenja kredita, te da trošak obrade kredita predstavlja deo cene ugovora o kreditu”, navodi se u saopštenju.

Udruženje “Efektiva” tu odluku VKS smatra konačnom o pitanju dileme o naplati “troškova obrade kredita” kojom je, kako su naveli, potvrđeno da banke nisu smele da to naplaćuju od klijenata.

To udruženje navelo je da je do sada doneto šest pravnosnažnih i oko 50 prvostepenih presuda u korist klijenata, i da su banke u svim tim sporovima imale priliku da dokažu postojanje “troška obrade kredita”, a da to nisu uspele, jer realno takav trošak i nemaju.

“Efektiva” je navela da je u jednom od takvih slučajeva banka kao “trošak obrade kredita” naplatila 20.000 evra.

Podsetimo, građani su počeli masovno da tuže banke nakon što je krajem 2017. godine Apelacioni sud u Beogradu doneo pravosnažnu presudu u korist klijenta, jer je banka nesnovano naplaćivala troškove obrade kredita.

To znači da svi građani koji su u poslednjih 15 godina uzeli kredit imaju osnov da putem tužbe od banke traže povraćaj novca, objasnio je ranije za Insajder predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović.

Međutim, uprkos pravosnažnim presudama donetim u korist klijenata, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić je za Insajder izjavio da ne postoji pravni akt koji zabranjuje naplatu troškova obrade kredita.

Na pitanje da, ukoliko je tačno sve što tvrdi, objasni kako je moguće da je presuda pravosnažna, Dugalić je rekao da Srbija ima problem sa vladavinom prava i pravosuđem, a ne sa bankarskim sistemom.

insajder.net

Tags
Back to top button