Dobrovoljni penzioni fondovi dodatna sigurnost u starosti – Bankar.rs
Depoziti i štednjaSLIDERSVE VESTI

Dobrovoljni penzioni fondovi dodatna sigurnost u starosti

Ulaganje u dobrovoljne penzione fondove je vid štednje kojim se ostvaruje dodatna penzija u starosti, a koje su prednosti ulaganja te vrste objašnjava direktorka Odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova u Narodnoj banci Srbije Nataša Vujadin.

“Dobrovoljni penzioni fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine, a sve sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja”, kaže Vujadinova.

Ona dodaje da je njihova uloga da se investiranjem prikupljenih doprinosa obezbedi očuvanje, odnosno uvećanje njihove vrednosti, a samim tim i iznos privatnih penzija.

“Poslovanje penzionih fondova je zakonom regulisano i predmet je stalne kontrole od NBS”, veli ona i dodaje da investiranje u takve fondove podleže striktnim ograničenjima propisana zakonima i podzakonskim aktima.

“Oni nemaju status pravnog lica, već njihov rad organizuju i njima upravljaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, a ona to čine na osnovu dozvola koje dobijaju od NBS”, objašnjava i dodaje da je imovina fonda odvojena od imovine društva za upravljanje, što doprinosi sigurnosti fonda.

“Članstvo u fondu je, kako i naziv kaže dobrovoljno, a član fonda se postaje potpisivanjem Ugovora o članstvu”, kaže Vujadinova i napominje da pre potpisivanja potencijalni član mora da pročita prospekt fonda, kao i da se upozna sa osnovnim podacima o fondu.

Ona objašnjava da član fonda može biti domaće ili strano fizičko lice, zatim da jedno lice može biti član više fondova, kao i da član fonda ne mora biti zaposlen.

“Doprinose mogu uplaćivati fizička lica ili druga fizička lica, odnosno pravna lica za račun fizičkog lica, kao i organizator penzijskog plana ili poslodavac za zaposlenog”, objašnjava Vujadinova.

Naglašava da visinu i dinamiku uplata određuje član fonda, a svako društvo za upravljanje određuje iznos minimalne uplate, koja se navodi u prospektu fonda.

“Ukoliko član prestane da uplaćuje doprinose, on zadržava svoja prava i po tom osnovu on ne može biti utužen”, kaže Vujadinova i dodaje da se uplaćeni doprinosi konvertuju u tzv. investicione jedinice, čija je vrednost dostupna na sajtovima društava, dnevnim novinama, kao i na sajtu NBS.

Ona ističe da uplatom u fondove mogu ostvariti različite uštede, s obzirom na poreske olakšice prilikom uplata u penzijski fond, koji predstavljaju dodatni vid stimulacije za zaposlene i poslodavce da deo zarade usmere u dobrovoljne penzione fondove.

“Specifično za ovaj vid štednje je da članovi fonda mogu započeti povlačenje novca sa navršenih 58. godina života, a izuzetak su lica koja su članstvo u fondu potpisala pre stupanja na snagu izmena zakona iz 2011. godine jer ta lica mogu podići novac i sa navršenih 53. godine života”, objašnjava Vujadinova.

Dodaje da se novac izuzetno može povući i ranije ako dođe do trajne nesposobnosti za rad, a to se mora uraditi najkasnije do navršenih 70. godina života.

“Sve informacije o dobrovoljnim penzionim fondovima mogu se pronaći na sajtovima društava za upravljanje, kao i na sajtu NBS”, zaključuje Vujadinova.

 

 

Izvor:rtv.rs

Tags
Back to top button