UniCredit banka zapošljava: Stručni saradnik za upravljanje kolateralom – Bankar.rs
Uncategorized

UniCredit banka zapošljava: Stručni saradnik za upravljanje kolateralom

Unicredit banka traži Stručnog saradnika za upravljanje kolateralom, za pozicija u Beogradu.

Uslovi:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti ekonomije ili organizacionih nauka ili uporedivo obrazovanje stečeno na studijama u inostranstvu
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Napredno znanje MS Excel i MS Access (poželjno iskustvo rada u SQL-u i u upravljanju drugim bazama podataka)
 • Poželjno dobro poznavanje računovodstva, kontrole kreditnog rizika, statistike i prava
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (pisanog i konverzacijskog)
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu
 • Odlične komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Analitičnost
 • Orijentisanost ka timskom rad

Osnovne dužnosti:

 • Pruža podršku u kontroli i praćenju svih tipova kolaterala na transakcionom i portfolio nivou, posebno praćenju ugovornih obaveza, registracije svih tipova kolaterala, validnosti procena vrednosti hipoteka i zaloga, kao i polisa osiguranja i njihovih vinkulacija
 • Sastavlja sve vrste izveštaja o kolateralima iz nadležnosti odeljenja
 • Učestvuje u identifikovanju, merenju, praćenju, upravljanju i kontroli koncentracije kolaterala
 • Nosilac poslovne nadležnosti za IT sisteme koji se tiču kolaterala (uključujući uvođenje novih, izmene postojećih funkcionalnosti u postojećim sistemima i/ili razvoj novih sistema za kolaterale)
 • Daje podršku za sve IT sisteme koji se tiču kolaterala (uključujući održavanje uputstava za upotrebu, definisanje instrukcija za knjiženje, podrška za upotrebu sistema, podrška pri izvlačenju i manipulisanju podacima o kolateralima iz sistema, itd.)
 • Učestvuje u uspostavljanju i održavanju sistema čuvanja/arhiviranja internih i eksternih izveštaja, stručnih mišljenja i relevantne dokumentacije, kao i obezbeđenju svih podataka i informacija neophodnih za adekvatno ispunjenje svih zadataka odeljenja
 • Učestvuje u organizaciji saradnje sa spoljnim saradnicima (proceniteljima nepokretnosti i opreme, konsultantima za nadzor zaliha i projekata, osiguravajućim kućama itd), uključujući utvrđivanje kriterijuma i procesa selekcije, uslova i standarda saradnje, sastavljanje i održavanje lista ovlašćenih spoljnih saradnika, organizaciju kontrole kvaliteta njihovog rada i njihovog angažovanja za potrebe Banke
 • Učestvuje osmišljavanju i sprovođenju kontrola kvaliteta podataka o kolateralima u IT sistemima Banke, kao i praćenju i izveštavanju o parametrima kvaliteta podataka i definisanju korektivnih mera
 • Učestvuje u statističkom monitoringu i reevaluaciji kolaterala
 • Učestvuje u obezbeđivanju usaglašenosti sa Grupnom i NBS regulativom i pripremi, redovnom ažuriranju i primeni politika, metodologija i drugih internih akata koji se tiču upravljanja kolateralom
 • Pruža podršku u saradnji i komunikaciji sa Grupnim organima nadležnim za pitanja upravljanja kolateralom

Rok za slanje prijava je 26.01.2018.

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, pošaljite Vašu biografiju elektronski.

Konkurišite ovde.

Tags
Back to top button