Predsednik Izvršnog odbora Crédit Agricole Srbija: Bankarstvo je stvar poverenja – Bankar.rs
INTERVJUISLIDER

Predsednik Izvršnog odbora Crédit Agricole Srbija: Bankarstvo je stvar poverenja

Portal Nedeljnik donosi intervju sa Karlosom d Korduom, predsednikom Izvršnog odbora Crédit Agricole Srbija.

Srbija polako napreduje po makroekonomskim pokazateljima, što je nedavno pokazao i Indeks konkurentnosti. Kako se vama čini situacija u Srbiji i regionu? Može li se očekivati veći rast i šta je to što i država i privatni sektor mogu da urade?

Tokom proteklih nekoliko godina, Srbija je uložila značajne napore da stabilizuje svoju ekonomiju. Ekonomija je u velikoj meri uslovljena poverenjem: kada ljudi veruju u bolju budućnost, veća je i verovatnoća da će se odlučiti za investicije i potrošnju. Na ovim prostorima skupili su se svi preduslovi za rast poverenja, naročito ako uzmemo u obzir rast stranih investicija, ali i domaće poslovne inicijative koje vode ka stvaranju novih radnih mesta. Srbija ima odličan potencijal u mnogim sektorima poput IT industrije, poljoprivrede, automobilske industrije i smatram da dalji razvoj ovih, ali i nekih drugih grana industrije, može biti jedan od ključnih pokretača srpske ekonomije.

Koliko je bankarski sektor kod nas stabilan u odnosu na region, i šta to znači za običnog građanina?

Snažan bankarski sistem jedne zemlje je ključni faktor stabilnosti i poverenja. Može se reći da je Srbija, zahvaljujući stalnoj posvećenosti i radu Narodne banke Srbije, uspela da izgradi temelje jake bankarske industrije. Pored toga, veoma jaka konkurencija među bankama u Srbiji klijentima osigurava ne samo odličnu uslugu već i veoma konkurentne cene. To je veoma dobro za klijente koji su sada u poziciji da izaberu proizvode i usluge baš po svojoj meri – one koji i svojim karakteristikama ali i cenom potpuno ispunjavaju njihova očekivanja i mogućnosti.

Crédit Agricole je jedna od najjačih banaka u svetu i posluje u preko 50 zemalja. Ova vrsta stabilnosti i snage ključna je u izgradnji dugoročnog odnosa sa našim klijentima zasnovanog na poverenju. Očekujemo da će i u Srbiji ovo doći do punog izražaja i da će i lokalno stanovništvo u veoma bliskoj budućnosti osetiti sve prednosti poboljšanja bankarskih usluga na kojima konstantno radimo. Cilj nam je da pojednostavimo procese i učinimo bankarske servise dostupnijima kroz upotrebu novih tehnologija.

Koji je vaš omiljeni pristup privlačenju klijenata i zadržavanju njihove vernosti?

U Crédit Agricole verujemo da je bankarstvo stvar poverenja. Naše poslovanje zasnovano je na izgradnji dugoročnog odnosa sa klijentima. Naš cilj je da podržimo i posavetujemo klijente kako na dnevnom nivou, tako i u situacijama kada donose važne životne odluke. U takvim trenucima, profesionalna finansijska analiza i savet mogu biti od neprocenjivog značaja.

Crédit Agricole Grupa funkcioniše kao zatvoreno akcionarsko društvo. Ono što je specifično za Crédit Agricole je da kooperativna struktura Banke daje moć upravljanja samim klijentima koji, na osnovu svojih glasačkih prava, utiču na odluke koje se donose u Banci. Baš iz ovog razloga, u formiranju strategije Banke najznačajnije mesto zauzima perspektiva klijenta. Ovo je osnovna razlika između Crédit Agricole i banaka koje su na berzi i koje moraju da posluju u skladu sa kratkoročnim zahtevima svojih akcionara. Ovakav, kooperativni, model poslovanja u Francuskoj funkcioniše preko sto godina, a sada se čini da je postao i veoma moderan!

Istorija Credit Agricole banke je duga, a dugo je i prijateljstvo i savezništvo Francuske i Srbije. U svetu u kojem se vrednosti lako menjaju, koliko su vam važni koreni i tradicija?

Srbija i Francuska dele veoma važno istorijsko i kulturno nasleđe. Naravno, duboki savez između ovih zemalja vodio je i u oporavak Srbije 1918. godine. U obe naše zemlje ljudi su intuitivni i često vođeni emotivnom inteligencijom. U opštem procesu globalizacije, želimo da zaštitimo naš identitet i sve specifičnosti naše kulture. Mi živimo u modernom svetu koji se neprestano menja. Te promene mogu biti motivišuće. Sa druge strane, u takvom okruženju, još je važnije da imamo jake korene i da negujemo tradiciju ne samo kao pojedinci već i kao kompanije, jer su to glavni preduslovi od kojih možemo poći u dalji razvoj. Ovo je još jedan od razloga zbog kog Crédit Agricole sada, kao i nekada, insistira na izgradnji dugoročnih odnosa sa klijentima zasnovanih na poverenju koje traje više od veka.

Izvor: nedeljnik.rs

Tags
Back to top button