Hoće li Kostić ostati bez Gorenjske banke? – Bankar.rs
INOSTRANE BANKESLIDER

Hoće li Kostić ostati bez Gorenjske banke?

Poslednja akvizicija jednog od najvećih srpskih preduzetnika Miodraga Kostića, ukupno 80 miliona evra vredna kupovina paketa od 55 posto deonica Gorenjske banke zbog špekulacija o poreklu novca i pretpostavki o malverzacijama ne prestaje da privlači pažnju slovenačkih medija.

Kostić preko AIK banke u svom vlasništvu ima 75,99 posto udela u Gorenjskoj, a navedena se transakcija nalazi pod nadzorom kancelarije  za sprečavanje pranja novca i Centralne banke Srbije.

Pouzdani i stabilni

Podsetimo, u februaru prošle godine Evropska centralna  banka (ECB) dala je zeleno svetlo za Kostićevo dalje preuzimanje do 100 posto deonica i glasačkih prava deonica Gorenjske banke.

“AIK banka, prema veličini aktive, kapitala i ostvarenog poslovnog rezultata spada u prvih pet banaka na domaćem tržištu. Prepoznata je kao pouzdana i stabilna finansijska institucija s kapitalom većim od 550 miliona evra i adekvatnošću kapitala na nivou od oko 30 posto. U svom poslovanju isključivo poštuje regulatorne zahteve i standarde dobre bankarske prakse, što je potvrda i brojnih domaćih i međunarodnih priznanja koje godinama dobija. Svoje poslovanje transparentno objavljuje u skladu s međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom”, saopštili su iz te banke na pitanja Poslovnog dnevnika.

Prema Zakonu o bankama, AIK mora Narodnoj banci Srbije podneti zahtev za odobrenje dozvole za sticanje kvalifikovanog udela u Gorenjskoj banci, a slovenačko Delo piše kako bi se od njega mogla tražiti i dokapitalizacija u visini od 60 miliona evra.

Navode i da AIK banka možda neće dobiti pristanak srpskog regulatora za dovršenje akvizicije Gorenjske banke, pozivajući se na informacije Slovenačke agencije za obavješćivanje i sigurnost (Sove). Što se drugog dela medija tiče, preuzimanje Gorenjske gotova je stvar te AIK banci i Kostiću preostaje samo detaljiziranje sporazuma o iznosu koji treba položiti na poseban račun kao garancija za neke od kontroverznih transakcija ove banke iz prošlosti, a sve u dogovoru sa kompanijom Sava, nekadašnjim većinskim vlasnikom Gorenjske banke.

Slovenija – poznati teren

Slovenija Miodragu Kostiću nije nepoznat teren jer je ondje već investirao kupovinom Kempinski hotela u Portorožu i trećine njihova aerodroma. U Kostićevu diverzifikovanom vlasničkom portfoliju bankarski sektor ima značajno mesto, pa ni Gorenjska banka nije prva ni jedina prošlogodišnja akvizicija u tom smeru jer je takođe preuzeo grčku Alfa banku u Srbiji.

Kostić je, kaže slovenački PoselDanes, zainteresovan i za Deželnu banku Slovenije (DBS) koja se smatra ključnim finansijskim stupom slovenačke poljoprivrede i ruralnih područja.  Krajem novembra prošle godine njegova je AIK banka predala obvezujuću ponudu za kupovinu većinskog udela u toj banci, a Kostić i inače lobira za jačanje slovenačko – srpskih investitorskih veza.

Poslovni dnevnik

Tags
Back to top button