Uskoro dinarski krediti za MSP – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Uskoro dinarski krediti za MSP

Predstavnici EBRD i Vlade i NBS potpisali su Memorandum o razumevanju koji će omogućiti pokretanje programa kreditiranja te banke u lokalnoj valuti za MSP.

Memorandum su potpisali ministar finansija Dušan Vujović, guverner NBS Jorgovanka Tabaković i direktor Kancelarije EBRD Danijel Berg, koji je najavio da će prva tranša kredita u dinarima biti realizovana do kraja marta ove godine.

Minstar Vujović je istakao da ovaj memorandum pokazuje da je Srbija finansijski stabilna zemlja i da drži finansije pod kontrolom.

Kako je rečeno nakon potpisivanja tog dokumenta, memorandum omogućava EBRD-u da sredstva prikupljena emisijom dinarskih obveznica počne da koristi za svoj program finansiranja u lokalnoj valuti, što će dodatno učiniti dinarske zajmove pristupačnijim za lokalne kompanije.

Memorandum predviđa da svi potpisnici potvrđuju značaj kreditiranja privede u lokalnij valuti i razvoj lokalnog tržišta kapitala, a slažu se i da treba pojačati napore za promovisanje zaduživanja u domaćoj valuti čime će se kompanije zaštiti od deviznog rizika.

Guverner Tabaković je nakon potpisivanja memoranduma rekla da će Centralna banka nastaviti da podržava projekte koji su u opštem interesu građana Srbije i razvoja privrede, kao i domaćeg finansijskog tržišta.

“Spremnost EBRD na dinarsko kreditiranje MSP, koji su generator rasta i razvoja u mnogim zemljama, nesporno će biti podrška daljem rastu ekonomskih aktivnosti. Jedan od bitnih preduslova za realizaciju ovog i drugih projekata predstavljaju rezultati koji su postignuti na jačanju makroeknomskog okruženjea”, kazala je Tabaković.

Prema njenim rečima, politička, makroekonomska i finansijska stabilnost osnova su za vraćanje poverenja investitora u domaće ekonomske potencijale i u nosioce ekonomske politike.

EBRD je početkom decembra 2016. emitovala dinarsku obveznicu, što je prvi slučaj izdavanja obveznica u lokalnoj valuti u Srbiji od jedne međunarodne finansijske institucije. Emitovano je 250 obveznica denominovanih u dinarima u vrednosti od 2,5 milijarde dinara, a što će biti iskorišćeno za zajmove lokalnim preduzećima koja žele da smanje devizni rizik pri zaduživanju.

EBRD je do danas invesirala, kako je rečeno na konferenciji, skoro 4,5 milijarde evra u različite sektore srpske privrede.

B92

Tags
Back to top button