Banke reklamiraju niske kamate, a ukupni troškovi kredita su mnogo veći – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Banke reklamiraju niske kamate, a ukupni troškovi kredita su mnogo veći

Banke u Srbiji su smanjile kamate na kredite i one se kreću oko pet odsto. Međutim, postoji razlika između nominalne i efektivne kamatne stope, koja predstavlja zbir svih troškova, i koja ukupnu kamatu podiže i do 12 odsto.

Ta razlika nije mala. U tih sedam odsto, prema podacima banaka, uračunati su troškovi kao što su naknade za obradu kreditnog zahteva, provizije za puštanje kredita u tečaj, godišnje naknade za administriranje kredita, iznos premije osiguranja u slučaju kada je osiguranje uslov za korišćenje kredita, trošak menica, izveštaj Kreditnog biroa. Sve to poskupljuje kredit.

Efektivnu kamatnu stopu za gotovinski kredit, pored nominalne kamate, čine naknade za obradu kreditnog zahteva i provizije za puštanje kredita u tečaj u iznosu od 1,5 do 3,5 odsto, zatim, godišnje naknade za administriranje kredita 0,5 odsto, izvještaj Kreditnog biroa 246 dinara i menice 100 dinara.

Kad je u pitanju stambeni kredit, pored nominalne kamate, u trošak kredita ulaze naknada za obradu kreditnog zahteva 1-1,5 odsto, taksa za upis hipoteke 20 hiljada dinara, založna izjava kod notara 10.800 dinara, godišnje osiguranje nepokretnosti 40 eura, troškovi izdavanja lista nepokretnosti 10 eura, troškovi procene nepokretnosti 100 eura, premija osiguranja NKOS 1,75 odsto plus 30 eura, izveštaj Kreditnog biroa 249 dinara i mjenice 100 dinara.

Banke nemaju pravo da sakriju tu razliku, jer ih na to obavezuje Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i Narodna banka Srbije, pa ipak, se ti troškovi ispisuju malim slovima, te nisu baš vidljivi.

U NBS tvrde da je efektivna kamatna stopa ukupna cena kredita, koji se plaća, a koju pored glavnice i kamate, čine naknade, provizije i svi drugi troškovi, koje korisnik treba da plati banci, a koji su poznati na dan obračuna, i koje je banka predvidela svojom poslovnom politikom.

Back to top button