APR olakšao elektronsku prijavu za novi biznis – Bankar.rs
SAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

APR olakšao elektronsku prijavu za novi biznis

Na sajtu Agencije za privredne registre (APR) omogućena je nova usluga istovremenog podnošenja elektronske registracione prijave za osnivanje privrednog društva i evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku

Unapređenjem aplikacija „eRegistracije osnivanja privrednog društva” i „Centralne evidencije stvarnih vlasnika” osnivaču je omogućeno da u elektronskom postupku osnivanja privrednog društva, ako želi, evidentira i podatke o stvarnom vlasniku, objavila je APR.

Ako ne želi, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da u roku od 15 dana od dana upisa društva u Registar privrednih subjekata evidentira podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, prenosi Beta.

Takođe ostaje odgovornost zastupnika za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

„APR kontinuirano sprovodi reformu sistema registracije i omogućava najefikasnije sprovođenje postupaka u vezi sa pokretanjem poslovanja i obavljanjem registrovane delatnosti. Krajnji cilj je uvođenje potpune elektronske registracije, kao najbržeg načina pružanja administrativnog servisa za privredu”, izjavio je direktor APR Milan Lučić.

Tags
Back to top button