Poslovanje telekomunikacionih kompanija exYu regiona: Telekom Srbija najveća kompanija sa preko milijardu eura prihoda – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Poslovanje telekomunikacionih kompanija exYu regiona: Telekom Srbija najveća kompanija sa preko milijardu eura prihoda

Navikli ste da na stranicama Bankar-a čitate aktuelne i korisne analize, prije svega lokalnih kompanija i industrija, ali svoj objektiv vrlo dobro znamo da usmjerimo i na region koji je vrlo međuzavisan. Tako ovog puta donosimo zanimljiv kratak pregled poslovanja najvećih regionalnih telekomunikacionih kompanija.

Analizirali smo izvještaje o poslovanju 21 kompanije iz 6 zemalja bivše Jugoslavije, od kojih su njih 16 članice 4 velike telekomunikacione grupacije, što opet puno govori o povezanosti ovog regiona.

Ukupni prihodi posmatranih kompanija su tokom prethodne 2022. godine iznosili preko 6,1 milijardi eura i bili veći za skoro 6,5% u odnosu na ukupno ostvarene prihode tokom 2021. godine. Ipak, ukupan profit kompanija je u 2022. godini bio za gotovo 3% niži u odnosu na godinu ranije. Dobra vijest je da je broj zaposlenih u posmatranim kompanijama povećan za preko 900 novootvorenih radnih mjesta te tako sada ukupno zapošljavaju 33.566 radnika.

Najveća telekomunikaciona kompanija u regionu – Telekom Srbija, na teritoriji Republike Srbije je tokom prethodne godine ostvarila više od milijardu eura prihoda, uz dvocifren godišnji rast od čak 11 odsto. Dodatno, ova kompanija je rekorder i po zabilježenoj dobiti, kao jedina firma koja je ostvarila godišnji profit veći od 100 miliona, a takođe je i prva na listi kada je u pitanju broj zaposlenih sa čak 7.980 angažovanih radnika/ca.

Na drugoj poziciji po iznosu ostvarenih prihoda nalazi se Hrvatski Telekom, kompanija koja je dio njemačkog giganta Deutsche Telekom. Ova kompanija je prethodne godine prihodovala skoro 830 miliona eura, što čini godišnji rast od oko 2,4 odsto. Na trećoj poziciji po ostvarenim prihodima nalazi se Telekom Slovenije, sa ostvarenih nešto manje od 580 miliona eura prihoda, iako je ovo jedina kompanija sa liste koja je zabilježila godišnji pad prihoda. Četvrtu poziciju drži još jedna hrvatska kompanija A1, koja je članica austrijskog koncerna Telekom Austria, a na petoj poziciji se nalazi srbijanski Yettel (ex Telenor).

Crnogorski telekom je na 18. poziciji po ostvarnim godišnjim prihodima, dok su iza nje Telemach Bosna i Hercegovina, kao i preostale dvije crnogorske telekomunikacione kompanije: ONE i  Telemach.

Detaljan pregled ostvarenih prihoda po kompanijama za posljednje dvije godine, možete vidjeti u nastavku:

Ako analiziramo krajnji poslovni rezultat, situacija na listi je slična kao i kada su u pitanju ostvareni prihodi. Na prvoj poziciji je već pomenuti Telekom Srbija, drugu poziciju kao i kod rang liste prihoda drži Hrvatski Telekom sa registrovanih 92 miliona eura čiste godišnje dobiti. Telekom Slovenije koji po prihodima drži treću poziciju, na rang listi ostvarene dobiti drži tek 10 poziciju uz lošiji godišnji rezultat od skoro 40 odsto nego li godinu ranije. Bronzanu medalju po ostvarenom profitu drži srbijanski Yettel sa godišnjim rastod od preko 15 odsto i zabilježenih 72 miliona eura.

Najveći godišnji procentualni rast neto dobiti ostvarila je kompanija JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar sa godišnjim rastom od čak 256 odsto, ali ipak skromnim rezultatom u apsolutnim ciframa od svega 388 hiljada eura profita. Najveći godišnji pad profita bilježe slovenačke kompanije: A1 Slovenija sa procentualni padom od 86 odsto i Telemach Slovenija sa lošijim godišnjem rezultatom od čak 97 odsto (2021. godine su bilježili preko 10 miliona zarade, a 2022. godinu su završili sa svega 265 hiljada eura profita).

Ukupan profit posmatrane 21 kompanije iznosio je 583 miliona eura, a bitno je napomenuti da gotovo polovinu tog rezultata „nose“ prve tri kompanije sa liste. Takođe, bitno je istaći da su sve analizirane kompanije poslovale pozitivno tokom prethodne godine, a rang listu možete vidjeti u nastavku.

Iako smo u uvodu kazali da je broj zaposlenih u posmatranim kompanijama znatno uvećan u odnosu na godinu ranije, jedva nešto više od polovine kompanija je stvarno i povećala broj zaposlenih (svega njih 11), dok je čak 10 kompanija smanjilo radnu snagu tokom 2022. godine.

Najveći odliv radne snage bilježi kompanija Hrvatski Telekom u kojoj je tokom 2022. godine radilo čak 155 zaposlenih manje nego li godinu ranije, a slijede je Telemach Slovenija i Makedonski Telekom koji su prethodne godine ostvarili negativni bilans od 51 zaposlenog manje u odnosu na 2021. godinu.

Procentualno su najviše tokom 2022. gdoine zapošljavali srbijanski operateri Yettel i A1 Srbija koji su povećali broj zaposlenih u svojim kompanija za 21 odsto (291 novozaposlenih u Yettelu) i 15 odsto (211 novozaposlenih u A1 Srbija).

Detaljan pregled broja zaposlenih po kompanija, kao i godišnje promjene možete vidjeti u tabeli u nastavku:

Kao zaključak, sumirali smo sve prezentovane podatke po kategorijama „grupacija“ kojoj kompanija vlasnički pripada i „zemlja“ u kojoj kompaniji posluje. Kao što se iz prezentovanih brojki vidi, najveća telekomunikaciona grupacija u regionu je Telekom Srbija Grupa, koja je prethodne godine ostvarila 1,42 milijarde prihoda, zabilježila pozitivno poslovanje na nivou od 162 miliona eura dok ujedno u regionu zapošljava preko 11 hiljada radnika/ca. Prisustvo Deutsche Telekom grupe u exYu regionu je takođe vrlo značajno sa prihodovanih preko 1,2 milijarde eura i skoro 120 miliona eura profita. U kompanijama koje posredno pripadaju ovoj grupaciji je tokom prethodne godine bilo aktivno preko 6,5 hiljada radnika.

Kada su u pitanju države našeg regiona, najbolje posluju kompanije u Srbiji sa kumulativno ostvarnim profitom od preko 266 miliona eura dok ujedno zapošljavaju duplo više radnika/ca nego li njihovi konkurenti u Hrvatskoj. Crnogorski telekomunikacini sektor je prošle godine zapošljavao 1,418 radnika/ca koji su ostvarili nešto više od 19 miliona eura dobiti uz priodovanih  231 milion eura.

Ako pak prezentovane podatke postavimo u odnos, vidimo da najveće prihode ostvaruju zaposleni u slovenačkim telekomunikacionim kompanijama, dok najveći profit po radniku ostvaruju zaposleni u hrvatskim kompanijama.

Na kraju ove male analize, bitno je da napomenemo da smo sve prezentovane podatke pribavili sa javno dostupih adresa ili od naših partnera koji se bave pružanjem usluga dostave zvaničnih izvještaja o poslovanju kompanija iz Crne Gore i regiona:

RB Naziv Izvor podataka
1 Telekom Srbija – partner –
2 Hrvatski Telekom link
3 Telekom Slovenije link
4 YETTEL – partner –
5 A1 Hrvatska link
6 A1 Srbija – partner –
7 Telemach Slovenija – partner –
8 Telekom Srpske link
9 BH Telekom link
10 SBB – partner –
11 Telemach Hrvatska link
12 A1 Slovenija link
13 Makedonski Telekom link
14 A1 Sjeverna Makedonija link
15 T-2 link
16 JP HT link
17 MTEL link
18 Crnogorski Telekom link
19 Telemach BiH – partner –
20 ONE link
21 Telemach Crna Gora link

 

Tags
Back to top button