U prvoj polovini godine deficit republičkog budžeta 35,7 milijardi dinara – Javni dug 53,2% BDP-a – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

U prvoj polovini godine deficit republičkog budžeta 35,7 milijardi dinara – Javni dug 53,2% BDP-a

U prvoj polovini godine ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 35,7 milijardi dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 830,1 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 865,7 milijardi dinara, navedeno je na sajtu Ministartsva finansija.

U junu je ostvaren suficit u iznosu od 35,4 milijardi dinara.

U junu su naplaćeni prihodi u iznosu od 175,1 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 163,9 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 61,6 milijardi dinara, poreza na dobit u iznosu od 48,2 milijardi dinara (u junu se uplaćuju obaveze po osnovu konačnog obračuna) i akciza u iznosu od 29,7 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,8 milijardi dinara, a priliv donacija u junu iznosio je 1,4 milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 139,7 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene, u junu, su iznosili 29,7 milijardi dinara, kapitalni izdaci 44 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13,8 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – jun ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 15,6 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 58,5 milijardi dinara.

Javni dug iznosi 31,314.5 dinara, odnosno 53,2% BDP-a.

Tags
Back to top button