Osiguranje za slučaj da ne možete da otplatite kredit i sve što treba da znate o njemu – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Osiguranje za slučaj da ne možete da otplatite kredit i sve što treba da znate o njemu

Najveća briga svih koji uzimaju kredit je uvek ista i svodi se na pitanje – da li ću moći da ga otplatim na vreme?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih većina građana ima dilemu da li da uzme kredit može da se objasni na jednostavan način:

Postoji strah da neće moći da vrate novac banci.

Obzirom da ljudi u našoj zemlji imaju iskustvo života u mnogim nepredviđenim i kriznim situacijama, ovaj strah je i očekivan. Međutim, postoji rešenje i za ovu boljku.

Bez obzira da li vam je potreban keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit, vi u svakom od ovih slučajeva možete da uz kredit kupite i osiguranje koje će pokriti troškove ako dođete u situaciju da ne možete da vratite kredit. Pored ovoga postoje i osiguravajuće kuće koje nude osiguranje i za druge kreditne proizvode osim kredita, a tu pre svega mislimo na kreditne kartice i dozvoljeni minus.

Postoje dve vrste ovakvog osiguranja:

  • Polisa životnog osiguranja
  • Osiguranje od nezaposlenosti

U prvom slučaju, osiguranje pokriva situaciju u kojoj dolazi usled smrti korisnika kredita, potpuni i trajni invaliditet ili neki od drugih rizika koji se pokrivaju ovom polisom.

Kada pričamo o osiguranju od nezaposlenosti, osiguravajuća kuća plaća mesečne rate umesto korisnika kredita. Međutim, ovde treba znati šta banke i osiguravajuća društva podrazumevaju pod gubitkom posla.

U njihovom rečniku, gubitak posla podrazumeva prekid radnog odnosa od strane poslodavca i to ukoliko nije bilo kršenja radnih obaveza od strane zaposlenog. Pored toga, osiguranje će isplatiti novac banci samo ako je klijent bio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ukoliko je prošao odbitni period od 60 dana, tj. dva meseca.

Ovu vrstu osiguranja ne mogu da dobiju oni koji su:

  • Zaposleni na određeno vreme
  • Rade kod preduzetnika ili su sami preduzetnici
  • Zaposleni koji rade u firmama koje imaju manje od 5 radnika
  • Nerezidenti i zaposleni u firmama koje nisu registrovane u Srbiji
  • Penzioneri

Svi ostali, dakle, mogu da računaju da će u slučaju gubitka posla osiguranje platiti osam mesečnih rata u kontinuitetu ili 12 rata ukupno za vreme otplate kredita. Važno je napomenuti da isplata osiguranja ne podrazumeva zakasnele rate, kao ni zatezne kamate.

Izvor: Kamatica

Tags
Back to top button