Troškovnik obavezan dan pre ugovora: Ako podižete kredit ovo morate da znate – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Troškovnik obavezan dan pre ugovora: Ako podižete kredit ovo morate da znate

Bar jedan dan pre sklapanja ugovora o kreditu, klijent mora od banke da dobije ponudu sa naznačenim naknadnim troškovima. U te troškove spada i iznos za obradu kredita. Obavezno je i da ponuda bude u propisanoj formi.

Ovo je suština odluke Vrhovnog kasacionog suda (VKS) od 24. februara, koja je dostavljena prvostepenom sudu u junu, a advokatima pre nekoliko dana, čime je praktično postala javna.

To znači da, ukoliko klijent nije dobio ponudu koja ispunjava ove uslove, ima pravo da tuži. Reč je o presudi VKS po reviziji koju je uložila jedna banka nakon što je izgubila suđenje u prvom i drugom stepenu.

– Ovu presudu (PREV 206-22) donelo je veće VKS na čelu sa sudijom Dragišom Slijepčevićem, koji je umnogome zaslužan za stav VKS iz septembra prošle godine, po kom banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita. Dakle, i po takvom stavu, banke gube sporove jer u osamdeset odsto slučajeva nemaju ponudu na propisanom obrascu u skladu sa odlukom NBS. A i kada imaju, ponude su obično istog datuma kao i ugovori. Banke su ih davale klijentima sa svim ostalim papirima, kada su potpisivali ugovor, a ne ranije, kako zakon propisuje, da bi mogli da uporede uslove kod različitih ponuđača – kaže beogradski advokat Miroslav Živković, koji je juče u Beogradu sa kolegom Nikolom Stojkovićem održao konferenciju za štampu.

On objašnjava da je, po stavu VKS, banka dužna ponudu da dostavi najmanje dan pre zaključenja ugovora, a uobičajeni rok po Zakonu o obligacionim odnosima je osam dana.

NJegov kolega Nikola Stojković navodi još dve presude Vrhovne kasacije posle septembarskog stava najviše sudske instance u zemlji (PREV 728-21 i PREV 575-21), u kojima su banke iz sličnih razloga gubile sporove.

– VKS je decidno rekao da, ukoliko nema dokaza da je banka ponudu dostavila pre potpisivanja ugovora, to “predstavlja nesavesnost, koja vodi ka ništavosti” – kaže Stojković. – Sve je više presuda u korist bankarskih klijenata i zbog osporene verodostojnosti ponuda, odnosno zbog falsifikovanih potpisa.

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, uzvraća da se banke pridržavaju Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga iz 2011. i nude svojim klijentima ponude.

– Verovatno ima slučajeva kada to ne rade, ali je u pitanju manji broj. Napadaju nas oni koji drže 60 odsto svih predmeta protiv banaka u zemlji, jer su izgubili 120.000 klijenata, koji su povukli tužbe – kaže Vasić, i dodaje da su na sajtu VKS objavljene i tri presude po zahtevu za reviziju u korist banaka.

Na pitanje da li su ponude građanima dostavljane dan pre sklapanja ugovora, on odgovara:

– Oni insistiraju na tome, a nisu rekli da klijent ima pravo da se predomisli u roku od 14 dana i odustane čak i kad je potpisao ugovor. Banke su najuređenije institucije.

NEMA NOVIH TUŽBI

PREMA podacima Udruženja banaka, od oko 260.000 sporova, koliko je bilo pokrenuto zbog naplate troškova obrade kredita, oko 18.000 građana je do sada dobilo na sudu. Novih utuženja nema.

(Novosti)

Tags
Back to top button