Šta da radite s rubljama? Evo šta kaže Narodna banka – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Šta da radite s rubljama? Evo šta kaže Narodna banka

Ruska rublja od sredine prošle nedelje beleži znatno slabljenje prema drugim svetskim valutama valutama na međunarodnom tržištu, pa tako i prema dinaru.

To je posledica aktuelne geopolitičke krize.

Slabljenje ruske rublje prema evru i dolaru u poslednjih nedelju dana iznosi oko 28 odsto prema evru i oko 30 odsto prema američkom dolaru, navode za B92.net iz Narodne banke Srbije.

“Budući da se kurs dinara prema ruskoj rublji na domaćem tržištu formira na osnovu kursa dinara prema evru, koji je relativno stabilan i nije beležio znatnije promene u ovom periodu, i međuvalutnog odnosa između evra i ruske rublje koji važi na međunarodnom finansijskom tržištu, promene kursa dinara prema ruskoj rublji u posmatranom periodu odražavaju promene vrednosti ruske rublje na međunarodnom tržištu”, objašnjavaju iz NBS.

Tako je zvanični srednji kurs dinara prema ruskoj rublji Narodne banke Srbije zabeležio u ovom periodu rast od 28 odsto, što predstavlja pad vrednosti ruske rublje prema dinaru.

Kako smo načuli, menjačnice u Beogradu ne žele da trguju rubljama, tačnije ne primaju ih.

Iz NBS napominju da banke, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator nisu u obavezi da na svojim kursnim listama kotiraju sve valute kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Republike Srbije.

Tako je, na primer, prema podacima kojima raspolaže Narodna banka Srbije, rusku rublju na svojim kursnim listama za efektivni strani novac početkom ove godine kotiralo nekoliko banaka, a situacija je gotovo nepromenjena i danas.

Ovlašćeni menjač može na svojoj kursnoj listi za efektivu da kotira rusku rublju ukoliko banka sa kojom ima zaključen ugovor u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova takođe na svojoj kursnoj listi za efektivu kotira rusku rublju, dodaju iz NBS.

Zvanični srednji kurs dinara prema ruskoj rublji Narodne banke Srbije na dan 2. marta 2022. godine iznosi 0,9448 dinara za jednu rusku rublju.

Banke u Republici Srbiji jednom dnevno, na početku svakog svog radnog dana, slobodno formiraju i objavljuju svoje kursne liste za devize i efektivni strani novac, u skladu sa međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima.

Ovlašćeni menjači i javni poštanski operator svoje kursne liste formiraju jednom dnevno, na početku svog radnog dana, u skladu sa kursnom listom banke, odnosno banaka sa kojima imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova. Imajući u vidu navedeno, može se očekivati da kurs dinara prema ruskoj rublji u kursnim listama navedenih tržišnih učesnika odražava aktuelna kretanja vrednosti ruske rublje na međunarodnom finansijskom tržištu, podsećaju iz NBS.

Kada je reč o kursu dinara prema ruskoj rublji, njegovo kretanje u narednom periodu nije moguće predvideti, budući da zavisi pre svega od kursa rublje na međunarodnom tržištu koji će u skorijoj budućnosti u najvećoj meri biti pod uticajem razvoja aktuelne situacije, kaže se u odgovoru Narodne banke.

Tags
Back to top button