Menja se limit za osiguranje štednje u bankama? – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Menja se limit za osiguranje štednje u bankama?

Srbija danas osigurava 50.000 evra štednje u bankama. To u prevodu znači da šta god da se desilo sa bankom vaših 50.000 evra neće propasti. Ipak, u nekoj od narednih promena zakona razmotriće se podizanje ovog nivoa na 100.000 evra, koliko on iznosi i u zemljama EU.

Ovo je rekao predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i predsednik Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić, ali uz ogradu sa se sa novim modelom ipak ne treba žuriti.

“U našoj zemlji štednja godinama raste, ali i u poslednjih nekoliko godina se povećava maksimalnom brzinom. Tačno 100.000 evra osigurano je štednje u zemlajma EU, mešđutim za sada kod nas nema potrebe za povećanjem osiguranog iznosa. Razlog je to što broj građana koji u bankama koji ima 50. 000 evra nije veći od 1 odsto”, kazao je kaže Hanić za Blic.

Dinarska štednja je u poslednjih 9 godina uvećana skoro 6 puta i polovinom tekuće godine je dostigla ukupno čak 99 milijardi dinara. U istom periodu devizna štednja je uvećana sa 8 na 12 milijardi evra.

Iz Narodne banke Srbije kažu da prosečan iznos dinarske štednje poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta i da je od jula tekuće godine iznosio tik iznad 91.000 dinara. Sa druge strane, prosečan iznos devizne štednje po ulogu iznosi trenutno nešto više od 2.540 evra, navodi Blic.

Ukupan broj dinarskih štednih partija iznosi 1.113.975. To približno znači da toliko ljudi štedi u bankama, mada ima onih koji imaju i po više računa. Što se tiče devizne štednje, tj. deviznih štednih partija njih ima drastično više, 4.841.996.

Tags
Back to top button